NVO samits "NVO via Ķekava"

16.09.2011

9.septembrī Ķekavā risinājās NVO samits "NVO via Ķekava", kuru organizēja "Latvijas Pilsoniskā alianse" sadarbībā ar Ķekavas novada kultūras aģentūru. Samita mērķis bija sekmēt pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanos Rīgas reģionā, sniedzot noderīgu informāciju un zināšanas par NVO darbības būtiskām jomām trīs meistarklasēs - NVO pārvaldība, e-lietas un līdzdalība.

NVO vadības meistarklasē bija pievērsta uzmanība uzkrājumu un dāvinājumu pārvaldībai, jaunu biedru iesaistīšanai un labai pārvaldībai. Meistarklase notika trijās daļās – divi semināri un viens kolektīvais uzdevums:

 • Vita Diķe „Vītolu fonds” vadītāja sniedza priekšstatu par finansējuma piesaistes veidu „Vītolu fondā. Uzskatāmi tika parādīta konsekventa un konservatīva finanšu piesaistes shēma un ziedojumu pieauguma dinamika kopš „Vītolu fonda” izveides 2002. gadā. Izmantojot īstenoto resursu piesaistes un līdzekļu izvietošanas shēmu un nosacījumus, no 2002. – 2010. g. stipendijās izmaksāti 300 milj. latu. Tika uzsvērta nepārtrauktu kontaktu uzturēšanas ar ziedotājiem svarīgums, un obligātais nosacījums – vienmēr izpildīt ziedotāja lūgumu, kas saistīts ar konkrētu ziedojuma saņemšanu.
 • Agita Kalviņa, universitātes RSEBA mācību spēks, iepriekš darbojusies Britu padomē. Viņai ir 14 gadu pieredze organizācijas stratēģijas plānošanas un vadības jautājums, tāpēc seminārā laikā uzmanība tika vērsta uz komandas izveides priekšnosacījumiem, organizācijas mērķiem un stratēģiju, bez kā uzņēmums nevar darboties. Saistībā ar ilgtspējas organizācijas veiksmīgu darbību tika akcentēta vadītāja spēja vadīt stratēģiskās plānošanas procesu, mērķu sasaistes nepieciešamību, lai darbiniekiem būtu skaidri organizācijas kopējie mērķi un vērtības; viņi izprastu kādi darba rezultāti un rīcība no viņiem tiek gaidīta; darbinieku iesaistīšanās nepieciešamība komandas un organizācijas kopējo mērķu sasniegumā sniedzot savu redzējumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Par atpakaļ saites nenovērtējamo nepieciešamību tika veltīta atsevišķa sadaļa , norādot, ja tās nav, tad organizācija degradējas.

Noslēgumā tika apkopotas galvenās lietas, ko gaida darbinieki no organizācijas vadītāj:

 1. Dot skaidrus uzstādījumus par sasniedzamiem mērķiem un rezultātiem, bet sniedz darbiniekiem brīvību tā sasniegšanā;
 2. Deleģējot uzdevumus domā par darbinieku attīstību, kas tiek plānota kopā ar darbinieku;
 3. Novērtē darbību un sniedz atgriezenisko saiti, vērtējumam ir jābūt objektīvam;
 4. Jāizveido komanda
 5. Tika skarti arī motivācijas, prasmīgu vadītāju kvalitātes jautājumi.

Noslēgumā grupās tika dots uzdevums, kura ietvaros bija jāveic SWOT analīze, jāanalizē problēmas, cēloņi simptomi, jānovērtē alternatīvu trūkumi un priekšrocības.

E-lietu meistarklasē sniedza informāciju par jauno mediju iespējām NVO, e-paraksta lietošanu, un kā kārtot ar NVO saistītās formalitātes elektroniski.
Uzstājās sekojošie pārstāvji:

 • Gatis Ozols no Elektroniskās pārvaldes departamenta iepazīstināja dalībniekus ar e-parakstu. Viņš izskaidroja e-paraksta attīstību, pieteikšanās kārtību, kā arī e-paraksta pielietojumu, izmaksas un juridisko spēku.
 • Visvaldis Valtenbergs, Vidzemes augstskolas pārstāvis, iepazīstināja dalībniekus ar ātrāku un efektīvāku veidu kā organizēt sapulces un pasākumus, izmatojot Doodle, kā arī dokumentu vienlaicīgu veidošanu vairākiem datoriem izmantojot Google Docs. Kā Visvaldis izskaidroja, Google Docs ir ērts veids kā kopā strādāt gan pie Excel, Word un Power Point prezentācijas.
 • Trešajā daļā diskusiju veidā tika apspriesta sociālo tīklu izmantošana, tai skaitā Linked In kā profesionālās vizītkartēs izmatošana.

Ir ļoti žēl, ka tehnisku iemeslu dēļ nevarēja piedalīties Artūrs Mednis, kurš ir viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem sociālo tīklu jomā.

Līdzdalības meistarklasē bija sniegta informācija par līdzdalības iespējām un veidiem pašvaldības un valsts līmenī, kā arī inovāciju līdzdalībā.

 • Kristofs Blaus – Inovācija līdzdalībā – stāstīja par savu pieredzi biznesa attīstībā un aicināja visiem stāstīt savas idejas, pamatojoties uz to ka ideja pati par sevi neko nedod, svarīga ir tās izpilde.
 • Aigars Staks un Kārlis Vītols – valsts budžeta finansētu funkciju uzskaite, izvērtēšana un analīze – stāstīja par programmu kurā apvienoti visu ministriju budžeti ar mērķi analizēt izmaksas un uzdevumus.
 • Līdzdalības spēle „Metro” - jāizsaka piedāvājumi, ES fondu līdzekļu efektīgākai sadalei.


Kopumā pasākums bija izdevies, interesants un ar bagātu informāciju:

E-lietas_Valtenbergs.pdf
Lidzdaliba_Staks_Vitols.pdf
NVO vadiba_Dike.pdf
NVO vadiba_Kalvina.pdf
O.Veilande_09.09.2011.pdf
V.Valtenbergs_09.09.2011.pdf

Bildes no pasākuma:
Ķekavas kultūras aģentūras foto
SNPC Varonis foto


Izmantotie resursi:
www.varonis.lv
www.nvo.lv