Apmeklē Reģionu izaugsmes forumus!

24.10.2011

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē Reģionu izaugsmes forumus Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgas reģionā.

 

Reģionu izaugsmes forumu galvenie uzdevumi ir:

 • skaidrot un popularizēt vietējo stratēģiju, iniciatīvu un partnerības nozīmi teritoriju attīstībā un nozaru politiku īstenošanā;
 • apspriest VARAM izstrādāto reģionālās politikas pamatnostādņu projektu kā pamatu Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju plānošanai nākamajā programmēšanas periodā;
 • prezentēt un popularizēt labās prakses piemērus ES fondu plānošanā un apguvē, kā arī vietējo stratēģiju izstrādē un īstenošanā;

Reģionālās politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam projekts apskatāms šeit. Priekšlikums pakalpojumu "grozam" apskatāms šeit.

Forumu norise
Reģionu izaugsmes forumi notiek katrā Latvijas reģionā. Katrs no tiem norit četras dienas un ir tematiski sadalīts:
 • Jauniešu diena
 • Uzņēmēju diena
 • Pašvaldību diena
 • Centrālā jeb noslēguma diskusija

Jauniešu diena
Katra foruma pirmajā - Jauniešu dienā paredzēta diskusija, kurā tiks apspriestas jauniešu, studentu, jauniešu organizāciju un apvienību sadarbības iespējas ar pilsētu un novadu pašvaldībām reģiona izaugsmes labā. Reģiona skolu un augstskolas pārstāvji sniegs vērtējumu par apstākļiem, kas veido piederības sajūtu savai dzīvesvietai, dzimtajai pusei, prezentēs savu redzējumu par pilsētas/novada un visa reģiona nākotnes attīstību un dalīsies idejās par jauniešu iespējām aktīvi iesaistīties savas pašvaldības attīstībā.

Uzņēmēju diena
Katra foruma otrajā dienā - Uzņēmēju dienā reģionu uzņēmēji, uzņēmēju un nozaru profesionālo organizāciju pārstāvji, investīciju un uzņēmējdarbības vides veidošanas eksperti diskutēs ar pašvaldību vadītājiem un attīstības plānošanas speciālistiem par uzņēmējdarbības veicināšanas iespējām reģionos - pašvaldību lomu teritoriju saimnieciskās aktivitātes veicināšanā un uzņēmēju ieguldījumu teritoriju attīstībā. Tāpat paredzēts iepazīties un diskutēt par:
 • Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013. gadam apguves rezultātiem,
 • nepieciešamiem uzlabojumiem ES fondu plānošanā uzņēmējdarbības attīstībai reģionos,
 • īpaša nodokļu režīma ieviešanas nepieciešamību atsevišķās teritorijās,
 • pašvaldību un uzņēmēju sadarbības iespējām un priekšnosacījumiem,
 • labās prakses piemēriem uzņēmēju un pašvaldību sadarbībā.

Pašvaldību diena
Katra foruma trešajā dienā - Pašvaldību dienā plānota diskusija pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem un par nozaru politiku veidošanu atbildīgajiem ministriju speciālistiem par jaunu investīciju plānošanas sistēmu pašvaldībām un nozaru politiku vadlīnijām pašvaldību attīstības programmu izstrādei.

Centrālā diskusija
Katru reģionālā foruma pēdējā, ceturtajā dienā notiek foruma noslēguma daļa jeb Centrālā diskusija. Tajā piedalīsies VARAM vadība, pašvaldību vadītāji un vadošie speciālisti, lai diskutētu par jaunu investīciju plānošanas sistēmu, pašvaldību atbalsta kvotēšanas principiem un pašvaldību savstarpējo sadarbību.

Reģionu izaugsmes forumu programma

Forumu programmas apskatāmas šeit.

Nākotnes pilsētas spēle
Lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā arī reģionos un lauku apvidos, Reģionu izaugsmes forumu ietvaros notiks Nākotnes pilsētas spēle. Dalība spēlē dod iespēju vietējai sabiedrībai aktīvi līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu pašvaldības attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk iepazīstot arī citus sabiedriski aktīvus novada pārstāvjus.
Nākotnes pilsētas spēle ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās. Tā jau ir sekmīgi praktizēta vairākās pilsētās Eiropā un Austrumāzijā.

Pieteikšanās dalībai forumos
Lai pieteiktos dalībai Reģionu izaugsmes forumu diskusijās, lūdzu, aizpildiet reģistrācijas formu mājas lapā www.tavavara.lv sadaļā Reģistrācija. Dalība forumos ir bezmaksas. Aicinām laicīgi aizpildīt reģistrācijas formu, jo diskusiju dalībnieku skaits ir ierobežots!