Darbīgie JAUNIEŠI kopienās!

13.11.2011

Aicinām Tevi piedalīties Britu padomes un biedrības „Zied zeme” kopīgi īstenotā projektā „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās”, kas risināsies no 2012.gada janvāra līdz aprīlim!

 • Ja Tu esi vecumā no 16 līdz 25 gadiem,
 • Ja dzīvo Ikšķiles, Ogres, Ķeguma vai Lielvārdes novadā,
 • Ja tici, ka jauniešiem un viņu aktivitātēm ir būtiska loma kopienu attīstībā,
 • Ja redzi, ka ir nepieciešams kaut ko mainīt Tavā dzīves vietā vai kopienā, 
 • Ja Tev ir motivācija darboties, bet pietrūkst iedrošinājuma un zināšanu,
 • Ja vēlies iepazīties ar jauniešiem no tuvējiem novadiem,
 • Ja Tevi interesē, kā labāk sadarboties ar cilvēkiem ar atšķirīgām pieredzēm un uzskatiem..

Aicinām Tevi piedalīties Britu padomes un biedrības „Zied zeme” kopīgi īstenotā projektā „Darbīgie JAUNIEŠI kopienās”!

Tā kā Latvijā īstenotajā projektā „Darbīgās kopienas” piedalījās pārstāvis no biedrības „Zied zeme”, tad 2011.gada septembrī radās ideja par projekta „Darbīgās kopienas” turpinājumu jauniešu auditorijai tieši Vietējās Rīcības grupas „Zied zeme” teritorijā - Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novados. Iedvesma un ideja tika gūta gan no Serbijas valsts pieredzes, kur šis projekts notika tikai jauniešiem, gan dēļ izaicinājumiem Latvijas valsts ekonomiskajā attīstībā, kas ir bijis pamats daudziem jauniešiem pamest Latviju, izceļot uz ārzemēm un atteikties no tādām vērtībām kā kopības sajūta un piederība savai valstij, savai kopienai un tuviem cilvēkiem.

Projekta mērķi:
 • apzināt Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes jauniešus, kuri vēlas iesaistīties savas vietas un kopienas attīstībā, dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • sniegt 35 jauniešiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai rosinātu viņus iesaistīties vietējās kopienas dzīvē un attīstībā - informācija un zināšanas par vietējās attīstības jautājumiem, jaunieša lomu kopienas dzīvē, lēmumu pieņemšanu, sadarbību, projektu plānošanu un attīstību;
 • veicināt sadarbību starp Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu jauniešiem;
 • veicināt sadarbību starp minēto novadu jauniešiem un vietējo pašvadlību, NVO, publiskā un privātā sektora pārstāvjiem;
 • veicināt jaunu iniciatīvu/projektu ideju rašanos vietējo kopienu attīstīšanai;
 • motivēt jauniešus veidot sadarbības projektus.
Projekta posmi:
 1. 2011.gada novembris – informācijas izplatīšana par projektu un tā mērķiem; jauniešu aicināšana pieteikties konkursam par dalību projektā;
 2. 2011.gada decembris – jauniešu grupas formēšana (konkursa rezultātu apkopošana); apmācību programmas adaptēšana (apmācības vadīs projekta „Darbīgo kopienu” nodarbību vadītāji – Ansis Bērziņš (Valmieras novada fonds) un Santa Krastiņa (biedrība „RED- Radošu Efektu Darbnīca”);
 3. 2012.gada janvāris, februāris, marts – apmācību programmas norise - 3 nodarbību cikli, no kuriem katrs - 2 dienas;
 4. 2012.gada marts – jauniešu mini-projekti savai kopienai;
 5. 2012.gada aprīlis – sadarbības projektu veidošana.

Lai pieteiktos šajā projektā, aizpildi  pieteikuma anketu  un līdz 30.decembrim nosūti uz e-pastu janis@ziedzeme.lv!


NB! Projekts tiks īstenots, ja tiks saņemts līdzfinansējums no Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldībām!Sīkāka informācija:

Jānis Siliņš
PPP biedrības „Zied zeme”
projekta administratīvais vadītājs
Tālr.: 26179669