Noslēgusies akcija "Mazais pilsonis 2011"

07.11.2011

Laika posmā no 31.oktobra līdz 4.novembrim risinājās akcija "Mazais pilsonis 2011", kuru rīkoja Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA).

Šajā akcijā tikām uzaicināti piedalīties arī mēs un, kā jau tradicionāli apciemojām vidusskolas, kuras atrodas mūsu darbības teritorijā. Akcija mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.

Akcijas ietvaros mēs devāmies uz Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes vidusskolaskolām, lai vecāko klašu skolēnus informētu un iedrošinātu iniciatīvām nevalstisko organizāciju sektorā. Lai gan paredzēts bija novadīt tikai 3 nodarbības, pateicoties skolu vadības un skolēnu aktivitātei rezultātā tika novadītas 7 nodarbības gan 10.kl., gan 11.kl., gan 12.klašu skolēniem!

Akcijas dalībniekiem mēs atraktīvā veidā sniedzām informāciju, dažādus interesantus izdales materiālus un piemiņas zīmes par dalību pasākumā, kā arī informējām par dažādiem projektiem un iesaistīšanās iespējām nākotnē.

Nodarbību laikā tika izspēlēta interaktīva spēle "Četri stūri", kuras laikā jauniešiem bija iespēja diskutēt par jautājumeim, kas saistīti ar pilsonisko sabiedrību.

Dažas atsauksmes no spēles dalībniekiem:

 • bija lieliska iespēja uzzināt klasesbiedru viedokļus par konkrētām temām;
 • varēju izteikt savu viedokli un domas;
 • uzzināju par apkārt darbojošām organizācijām;
 • patika dažādi viedokļi par konkrētām tēmām;
 • zinu, kam tagad uzticēties;
 • uzzināju, ko dara klasesbiedri ārpus skolas;
 • svarīgi ir sadarboties;
 • uzticība ir sadarbības pamats;
 • mēs jau veicam brīvprātīgo darbu;
 • ieguvu jaunu informāciju par dažādām tēmām;
 • bija laba atkāpe no ikdienas;
 • varēja izrauties no rutīnas;
 • nepatika būt kopā ar svešiem cilvēkiem;
 • patika sadarboties ar citiem cilvēkiem;
 • paši varējām piedalīties un viedot spēles gaitu;
 • patika, jo nebija jāiet uz parastajām nodarbībām;
 • varēja aizdomāties par tēmām, kurām nekad ikdienā neaizdomājos;
 • bija forša spēle;
 • patika tas, ka varēja diskutēt savā starpā;

Atskatoties uz šo akciju, varam droši teikt, ka skolēniem ļoti patīk neformālā izglītība un viņi vēlas vairāk iesaistīties interesantās aktivitātēs, kas veicina jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs. 

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Esi aktīvs NVO!” ietvaros, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds grantu shēmā „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011".