LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi

28.11.2011

Biedrība "Zied zeme" un TELELINE LATVIA/IMKO aicina uz apmācību semināru “LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi”, kas risināsies 8.-9.decembrī Ikšķiles novadā!

Decembris ikvienam no mums ir apcerīgs laiks, kurā steidzam pabeigt iesākto un veltam laiku pārdomām par padarīto, lai janvārī ambiciozi apņemtos jaunus solījumus, jaunas atbildības un izaicinājumus. 2011.gada noslēgums - brīdis pirms jaunā plānošanas perioda - ir piemērots laiks, kad atskatīties un izvērtēt padarīto, lai ar vienotu skatienu lūkotos nākotnē.

LEADER pieejas ieviešanā ir iesaistītas vairākas institūcijas. Lai arī mērķis mums ir vienots, komunikācijas procesā mēs saskaramies ar pretrunīgiem viedokļiem par finansējuma izlietojumu. Arī Vietējo Rīcības grupu vidū ne reti trūkst vienotības un kopīga redzējuma. 2011.gada noslēgums - brīdis pirms jaunā plānošanas perioda - ir piemērots laiks, kad atskatīties un izvērtēt padarīto, lai ar vienotu skatienu lūkotos nākotnē.

Tāpēc biedrība "Zied zeme" aicina uz kopīgu semināru: 

"LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi"

  • Mērķis: Visām LEADER pieejas ieviešanā iesaistītajām pusēm kopīgi izvērtēt līdz šim paveikto, iepazīt projektu iesniedzējus un izprast “mazo” projektu nozīmību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.
  • Mērķauditorija: LEADER pieejas ieviesēji: Vietējās rīcības grupas Latvijā; LEADER programmas vērtētāji: Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija; citas iesaistītās personas lauku attīstības jautājumos: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Valsts lauku un zivju tīkls, plānošanas reģions, novadu attīstības speciālisti
  • Programma: http://www.ziedzeme.lv/uploads/letters/zz-imko.pdf
  • Dalības maksa vienai personai: 53+PVN, kopā 64.66 LVL
  • Reģistrācija: http://www.ziedzeme.lv/lv/aptaujas/inquiry.php?id=8291
  • Vietu skaits ierobežots!

Papildus informācija zvanot: 29133711 vai rakstot: linda@ziedzeme.lv


Ar cieņu,
PPP biedrības "Zied zeme" izpilddirektore
Linda Krūmiņa