Veksmīgi noslēdzies seminārs: LEADER pieejas izvērtēšana ar de Bono 6 cepuru metodi

13.12.2011

Šī gada 8.decembrī Zied zeme aicināja uz kopīgu semināru "LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi".

Tā mērķis bija LEADER pieejas ieviešanā iesaistītajām pusēm kopīgi izvērtēt līdz šim paveikto, iepazīt projektu iesniedzējus un izprast “mazo” projektu nozīmību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

Semināra dalībnieki sabrauca no visas Latvijas: Rīga, Salacgrīva, Cēsis, Pārgauja, Kandava, Saldus, Jaunpils, Jelgava u.c.

Apmācību laikā dalībnieki koncentrējās uz metodes apgūšanu un paši ģenerēja četrus sev svarīgākos jautājumus:

  • VRG darba kvalitāte
  • Projektu vērtēšanas kritēriji
  • Sabiedrības iesaiste
  • Finansējuma nepietiekamība


Ar darba grupās iegūtajiem rezultātiem var iepazīties šeit.

Pateicoties Cēsu rajona lauku partnerības (CRLP) vadītāja Māra Cīruļa iniciatīvai par LEADER DIŽPROJEKTU nominācijām, kas aizsākās 2010.gadā, tika nominēts arī LATVIJAS LEADER DIŽPROJEKTS 2011. Sīkāku informāciju par 2011.gada dižprojektiem skatīt šeit.

Pateicībā par veiksmīgo sadarbību, kas izveidojusies vairāku gadu garumā, biedrība "Zied zeme" CRLP dāvināja "Zied zeme" delikatešu grozu. Sīkāku informāciju par delikatešu grozu skatīt šeit.

Bildes no pasākuma ir pieejamas šeit.