LATVIJAS LEADER DIŽPROJEKTS 2011

13.12.2011

Latvijas Vietējās rīcības grupas ar mērķi popularizēt LEADER pieeju un labākos projektu piemērus,  apmācību semināra "LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi" laikā PPP biedrība “Zied Zeme” Ikšķiles novadā 8.decembrī nominēja LEADER DIŽPROJEKTU 2011.

Dižprojekts ir Vietējo iniciatīvas grupu projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu, un ir projekts ar ko lepoties.

Atklāti balsojot, par labāko "LATVIJAS LEADER DIŽPROJEKTU 2011" tika atzīts Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī” (skat. pielik. 10.lpp).

Dižprojekta balvā gan projekta iesniedzējam, gan vietējai rīcības grupai tika pasniegta IK "Keipenieši" vadītājas Ilzes Andriksones gleznotas piparkūkas.

Biedrība "Zied zeme" kā savas teritorijas dižrpojektu bija izvirzījusi Ogres novada Suntažu pagasta projektu "Estrādei Suntažos - būt!", kas guva atzinību par krāšņo atklāšanas pasākumu un publicitāti no ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.


Paldies visiem LEADER DIŽPROJEKTS 2011 dalībniekiem! Ceram, ka šis konkurss ļaus mācīties no labākajiem, interesantākajiem un inovatīvākajiem LEADER projektiem, kā arī uzlabos projektu kvalitāti nākotnē. Uz tikšanos LEADER DIŽPROJKETS 2012 nākošā gada konkursā.

Pielikumā: "LEADER DIŽPROJEKTS 2011" projektu katalogs