Turpmāk Lauku e-Lapa iznāks katru nedēļu!

03.02.2012

Sākot ar 2012.gadu katru nedēļu tiks izdots elektroniskais īso ziņu izdevums "Lauku e-Lapa", kurā tiks atspoguļotas aktualitātes, kas attiecas uz lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Gribam pateikties visiem „Lauku Lapas” lasītājiem par to, ka esat mūsu lasītāji. Arī mēs domājam par attīstību, lai paliktu Jums interesanti un noderīgi. Tā kā „Lauku Lapa” iznāk tikai reizi mēnesī, tad reizēm dažas pavisam aktuālas lietas nespējam iekļaut izdevumā, jo to aktualitāte jau ir zudusi. Tāpēc sākot ar 2012.gadu, izdosim elektroniski īso ziņu „Lauku e-Lapu” ik nedēļu, kurā atspoguļosim aktuālākās lietas, kas attiecas uz lauksaimniekiem. Šīs ziņas būs pavisam īsas (skaidrojumi un analītiski raksti paliks ikmēneša „Lauku Lapai”). Protams, arī ikmēneša „Lauku Lapā” iekļausim aktuālo informāciju, tomēr ar „Lauku e-Lapu” ceram panākt, ka jaunumi pie Jums nonāks daudz ātrāk un operatīvāk. Jāatzīst, ka „Lauku e-Lapa” būs pieejama tikai elektroniski un tiks nosūtīta uz abonentu e-pasta adresēm, kā arī ievietota LLKC un VLT mājāslapās. Ikmēneša „Lauku Lapa” kā līdz šim iznāks arī drukātā veidā un būs pieejama visās LLKC reģionālajās nodaļās un pie novadu lauku attīstības speciālistiem.

Zied zeme teritorijā darbojas 4 novadu lauku speciālisti:

  • Tadeušs Vaļevko  - Ķeguma novada lauku attīstības speciālists, 29115843
  • Dzidra Dombrovska - Ikšķiles novada lauku attīstības speciāliste, 29156010
  • Māris Griņevičs - Ogres novada lauku attīstības speciālists, 20238882
  • Aigars Šmats - Lielvārdes novada lauku attīstības speciālists, 26358029

Sīkāku informāciju skatīt: http://www.laukutikls.lv/kontakti/ogre


Tie lauku saimnieki, kuriem ir arī mežs, zina, ka „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” reizi ceturksnī izdod izdevumu „Čiekurs”, kurā ir apkopota informācija par mežu nozarei svarīgiem jautājumiem. Līdz ar „Lauku e-Lapu” saņemsiet arī ziņas par mežsaimniecību, kuras būs ietvertas sadaļā „e-Čiekurs”.

  • Informāciju par "Lauku Lapas" izdevumiem skatīt šeit!
  • Informāciju par "Zivju Lapas" izdevumiem skatīt šeit!
Noteikti gaidīsim Jūsu ierosinājumus, lai varētu uzlabot mūsu darbu un izdevumus!

Ar cieņu,
Lauku e-Lapas kolektīvs