LEADER Starptautiskie sadarbības projekti!

05.04.2012

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai", PPP biedrība "Zied zeme" piedāvā iespēju veidot starptautiskus sadarbības projektus!

 

  • Tava iespēja - mērķis ir atbalstīt starpvalstu sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu.
  • Atbalstu valsts kases kontā saņem vietējā rīcības grupa t.i. Zied zeme, bet tiešais labuma guvējs ir vietējā iniciatīvas grupa – iedzīvotāju domu grupa, kurai ir interese ieviest šo sadarbības projektu.
  • Atbalsta maksimālais apmērs vienam projektam 50 000 LVL.
  • Atbalsta īstenošanas nosacījumi: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/421-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba/Ja Tev ir ideja un sadarbības partneris ārzemēs? Piesakies rakstot: janis@ziedzeme.lv