„Zied zeme” 7.gadu jubileja!

21.05.2012

Aicinām Jūs piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” 7.gadu jubilejas pasākumā!

Mēs, PPP biedrība „Zied zeme”, ar lielu prieku turpinām iesākto tradīciju: dzimšanas dienā atskatīties uz iepriekšējo gadu sasniegumiem. Dalīts prieks ir dubults prieks. Tāpēc arī šogad izcelsim savu projektu iesniedzēju darbīgumu un leposimies ar LEADER projektu darba rezultātiem.


Laipni gaidīsim Jūs šī gada 1.jūnijā plkst.17.00 Lielvārdes kultūras namā (Parka ielā 3, Lielvārde) PPP biedrības „Zied zeme” jubilejas koncertā, kur uzstāsies kolektīvi, kas savus skaistos tērpus un inventārus ir iegādājušies ELFLA vai EZF projektu ietvaros.

Pasākumā piedalās:

  • Vokālais ansamblis „Saime” (Ogresgals),
  • Koris „SOARE” (Ikšķile),
  • Senioru koris „Kamene” (Lielvārde),
  • Senioru deju kopa „Lēdmane” (Lēdmane),
  • Deju kopa „Rasa” (Ķegums),
  • Deju kopa „Vēji” (Lielvārde)
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sunta” (Suntaži),
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dandzis” (Ķeipene),


Pasākuma laikā būs uzrunas, pateicības, apsveikumi kā arī jautras dejas un našķošanās ar līdzpaņemtajiem groziņiem.

Lūdzam savu dalību pasākumā pieteikt līdz 30.maijam zvanot: 26179669, rakstot: janis@ziedzeme.lv vai piesakoties elektroniski aizpildot pieteikuma anketu!


Saulīte debesīs dzied - zeltainu balsi,
Pār pasauli lej, pārlūko, izgaismo, mudina augt.
Atsaucas puķes un atbalso mežs, ūdeņi vizuļo, upītes skrej,
Sudraba mugurām zivtiņas zvīļo,
Un zem saulītes siltmīļa vaiga, dzīvība dejā griežas un dzīvo.

/I.Magone/


PPP biedrības „Zied zeme” 
Valdes priekšsēdētāja
Linda Cīrule