Koprades telpas kā nākotnes perspektīva - apmācības kopienu veidotājiem

10:00 - 14:30

seminārs

Vairāk informācijas