Zied zeme Biedru un iedzīvotāju tikšanās.

02.08.2017, 18:00 - 12:00

Zied zeme Biedru un iedzīvotāju tikšanās. 

Darba kārtība:
1. iepazīšanās ar LEADER projektu/projektiem pie Plaužezera;
2. izmaiņas padomes sastāvā - saistītas ar pašvaldību pārstāvju tiesībām turpmāk pārstāvēt pašvaldības intereses Biedrībā. Izmaiņas Padomes sastāvā ir jāapstiprina biedriem. 
Turpmāk pašvaldību intereses Biedrības padomē vēlas pārstāvēt: 
Santa Ločmele, domes priekšsēdētāja Lielvārdes novada pašvaldība;
Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs;
Baldones novada pašvaldība - informācija vēl nav iesniegta. 
3. informācija par SVVA stratēģijas ieviešanas gaitu: apgūtais finansējums, īstenotie projekti, finansējuma atlikumus un plānotā LEADER projektu konkursa kārta šī gada rudenī.