PPP biedrība Zied zeme biedru un teritorijas iedzīvotāju tikšanās

15.03.2018, 18:00 - 21:00

PPP biedrība Zied zeme biedru un teritorijas iedzīvotāju tikšanās

Pasākuma mērķis: aicināt kopā aktīvos terirorijas iedzīvotājus, informēt par biedrības un LEADER aktuālitātēm, un sniegt praktisku ieskatu aktuālā projektu konkursa “Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai” rīcības risinājumam: degustāciju saimniecība .

Datums: 15.03.18

Vieta: Zelmas maiznīca “Jaunpuriņi 2“, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads.

Laiks: 18:00 – 21:00

Pasākuma norise:

18:00 - 18:45

  • Saimnieces aizraujošais stāsts "No grauda līdz maizei" .
  • Informācija par to, kāpēc saimnieki izvēlējās veidot 'atvērta tipa' saimniecību.
  • Izaicinājumi un ieguvumi.

18:45 - 19:00

Kafijas pauze

19:00 - 21:00

  • Biedrības vadības ziņojums par biedrības un LEADER aktualitātēm.
  • Informācija par LEADER projektu konkurss "Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana" no 27.03.-27.04.2018.
  • Informācija par izmaiņām vietējo rīcības grupu lēmumu pieņemšanā LEADER / sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas pasākumu īstenošanai.
  • Cita aktuāla informācija.
  • neformālā daļa - saviesīgas sarunas un attiecību skaidrošana.