Straupes lauku labumu tirdziņš - vietējās produkcijas realizācijas veiksmes stāsts

18.03.2018, 09:00 - 16:00

Izbraukuma seminārs:

Straupes lauku labumu tirdziņš - vietējās produkcijas realizācijas veiksmes stāsts
 
Pasākuma mērķis: aktivizēt un izglītot projektu iesniedzējus 6. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana", gūt praktisku pieredzi veiksmīga lauku labumu tirdziņa organizēšanā. 
Straupes lauku labumu tirdziņš ir vienīgais Baltijā, kurš ir starptautiskās asociācijas Slow Food Internationale Earth Markets alianses biedrs un ir tiesīgs darboties zem šīs asociācijas logo. Tas nozīmē, ka produkcija, kas nonāk tirdziņā, ir ražota atbilstoši Slow Food filozofijai - tā ir vietēja, sezonāla un kvalitatīva, kas audzēta godprātīgi (godīgi un prātīgi), saudzējot dabas daudzveidību un domājot par vides ilgtspējību. Earth Market ir atbalsts mazajiem ražotājiem, kuriem pašiem, viņu ģimenes locekļiem vai saimniecības darbiniekiem ir jāpārstāv sevi tirdziņā un jābūt kompetentiem savas produkcijas pārzinātājiem.
Datums: 18.03.2018 (svētdiena)
Vieta: Straupes zirgu pasts, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, Latvija
Laiks: 09:00 - 16:00
 
Pasākuma norise: 
9:00-12:00 - Izbraukšana no Ogres. Lekcija autobusā  6. projektu iesniegumu pieņemšanas kārta "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana" (transporta veids tiks precizēts)
11:00-12:00 - Straupes lauku labumu tirdziņa apskate, tirgus izpēte, iepazīšanās ar 30-40 tirgotājiem - Astrīde Rozīte, biedrība "Vesels pilsētā un laukos" valdes priekšsēdētāja
12:00-13:00 - Slow Food kafijas un pusdienu pauze (dalībnieka līdzmaksājums - 9 euro)
13:00-14:00 - Biedrības "Vesels pilsētā un laukos" prezentācija:
" biedrības mērķi un uzdevumi;
" atskats biedrības darbības vēsturē;
" kādas ir lielākās problēmas un izaicinājumi lauku labumu tirdziņu izveidē un organizēšanā;
" sadarbības partneru nepieciešamība;
" dalībnieku, tirgotāju, klientu piesaiste;
" investīcijas tirgus izveidē;
" vienas  tirdzniecības dienas organizēšanas izmaksas;
" pašvaldības un citu organizāciju atbalsts un līdzfinansējums;
" publicitātes kampaņu organizēšana;
" darbinieki un brīvprātīgais darbs;
" atbildes uz citiem jautājumiem.
14:00-16:00  - Izbraukšana no Straupes. Projektu iesniegumu sagatavošana, individuālas konsultācijas - Linda Cīrule, administratīvā vadītāja.
Pieteikšanās: līdz 09.03.2018 rakstot vai zvanot Miraldai Rangai, miralda@ziedzeme.lv, +37129323263‬