Biedru un iedzīvotāju tikšanās

23.08.2018, 18:00 - 20:00

PPP biedrība Zied zeme biedru un teritorijas iedzīvotāju tikšanās

Pasākuma mērķis: aicināt kopā aktīvos teritorijas iedzīvotājus, informēt par biedrības un LEADER projektu aktualitātēm, un sniegt praktisku ieskatu LEADER projekta “Dabas sajūtu takas kokos un baskāju takas “KĻAVU KRASTI” izveide” SVVA rīcība: 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Datums:

23.08.18

Vieta:

Kļavu krasti "Krastiņi", Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts,

Daugavmala., LV 5052

Laiks:

18:00 – 20:00

 

Pasākuma norise:

 

18:00 – 18:30

LEADER projekta iesniedzēja Iļja Sinagins un Zane Galakrodziniece

uzruna: iespējas un izaicinājumu LEADER projekta īstenošanā.

18:30 - 18:45

Padomes locekļu pārvēlēšana:

Baldones novada pašvaldība - Viola Āboltiņa, Domes priekšsēdētāja

vietnieks sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos

Ķeguma novada dome - Dace Soboļeva, attīstības nodaļas vadītāja.

18:45 - 19:00

Kafijas  pauze

19:00 -20:00

Aktuālā informācija par SVVA stratēģijas ieviešanas gaitu

Aktuālā informācija par starp-teritoriālajiem un starp-tautiskajiem

sadarbības projektiem, interese un iespējas tajos iesaistīties.

Tīkošanās veidi.

 

 

*Programma var tikt precizēta.

Vieta piemērota (veidota atbilstoši) atpūtai ģimenēm ar bērniem, tāpēc droši var ierasties kopā!