PPP biedrība Zied zeme un Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības tikšanās

11.09.2018, 18:00 - 20:30

Pasākuma programma*

 aktivizēšanas pasākums 

PPP biedrība Zied zeme un Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības tikšanās

Pasākuma mērķis: tikties ar aktīvākajiem Ikšķiles novada uzņēmējiem, kuri ir apvienojušies biedrībā “Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība”.  Lielvārdes novada uzņēmējdarbības biedrības biedriem ir LEADER projektu īstenotāji, tāpēc tā ir lieliska iespēja gan uzklausīt viņus par projektu ieviešanas gaitu, gan saņemt atbildes uz jautājumu: kāri ir izaicinājumi LEADER projektu īstenošanā. Iegūtā informācija var būt nozīmīga SVVA stratēģijas novērtēšanas posmā. Informācijas iegūšana un prezentācija sniedz ieguldījumu LEADER projektu konkursa publicitātē un atpazīstamības veicināšanā, kā uzņēmēju aktivizēšanā. 

Datums:

11.09.18 

Vieta:

Parka iela 3, Lielvārdes, Lielvārdes novads, LV-5070

Laiks:

18:00 – 20:30 

  

Pasākuma norise:  

18:00 – 19:00 

Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības darbības aktualitātes. Māris Mālmeistars

19:00 - 19:15 

Kafijas  pauze  

19:15 -20:30 

Aktuālā informācija par SVVA stratēģijas ieviešanas gaitu un rezultātiem. 

Aktuālā informācija par starp-teritoriālajiem un starp-tautiskajiem sadarbības projektiem, interese un iespējas tajos iesaistīties. Tīkošanās veidi.  

 

LEADER projekta “Ūdens spēļu laukuma un leļļu takas izveide Lēdmanē - SIA Latvian amusement agency – Mārtiņš Brezauckis uzruna: iespējas un izaicinājumu LEADER projekta īstenošanā.  

 

 

*Programma var tikt precizēta. 

 

null