Zied zeme biedru un teritorijas iedzīvotāju tikšanās

19.03.2019, 17:00 - 20:00

Zied zeme biedru un teritorijas iedzīvotāju tikšanās

Pasākuma mērķis: informēt PPP biedrības Zied zeme biedrus un teritorijas iedzīvotājus par aktualitātēm SVVA iesviešanas procesā, informēt par starptautisko un starp-teritoriālo projektu ieviešanas gaitu, iepazīstināt ar LEADER projektu rezultātiem.  

Datums:

19.03.19

Vieta:

"Tautas nams", Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres novads.

Laiks:

17:00 – 21:00

 

Pasākuma norise:  

17:00 – 21:00

Vietējās teritorijas apskate “Meņģeles takas”.  

LEADER projekta Krievskola īstenošanas vietas apskate.

PPP biedrība Zied zeme Vadības ziņojums.

PPP biedrība Zied zeme Gada pārskats.

LEADER projektu konkurss "Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana" 2019.gada rezultāti.

(būs zināmi 7tās un 8tās LEADER projektu konkursu kārtas rezultāti).

LEADER projektu konkurss "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" aktuālā projektu pieņemšana no 08.03.-08.04.2019. (uz vietas konsultācijas un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem)

Informācija par starptautiskajiem un starpteritoriālājiem projektiem.

Padomes vēlēšanas.

Cita aktuāla informācija.

 

Kafijas  pauze tiek nodrošināta paralēli pasākuma norisei.   

*Programma var tikt precizēta.