Daugavas attīstības iespējas

14.08.2019, 10:00 - 12:00

Mēs aicinām Tevi būt aktīvam un iesaistīties projekta DaugavAbasMalas četru fokusa grupu norisē PPP biedrība “Zied zeme” pašvaldībās, kuras robežojas ar Daugavu - Ķegumā, Lielvārdē, Ogrē un Ikšķilē! Mērķis - vienotā jautājumu ietvarā klātienē izrunāt daugaviešiem būtiskos ekonomiskā potenciāla attīstības jautājumus Daugavas baseinā. 

Fokusa grupu norisi vadīs Sandra Biseniece, diskusijas rezultāti tiks analizēti un publiskoti pēc viedokļa anonimitātes principa. Diskusija notiks neformālā gaisotnē, lai rosinātu brīvu viedokļu apmaiņu.

Diskusijas gaitā domāsim par trim galvenajiem pieturas punktiem:

1. kuri faktori tieši šodien ir ekonomiskās attīstības virzītāji vai kavētāji;

2. cilvēki - dažādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju slāņu loma, jauniešu un senioru loma

ekonomiskajā attīstībā;

3. NVO loma un sabiedrības pašorganizēšanās Daugavas baseinā un sadarbība starp

novadiem.

 

2019.gada 14.augustā:

• Plkst. 10.00-12.00 – koprades telpa “CoLabora Lielvārde”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē,

Lielvārdes novadā;

• Plkst. – 13.00-15.00 – Ogres novada domes Lielā zāle (3.stāvs), Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres

novadā; 

2019.gada 15.augustā:

 •Plkst. – 10.00-12.00 – Ikšķiles novada pašvaldības 3.stāva zāle, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā;

• Plkst. 13.00-15.00 – Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

 

Tiekamies Tavā pašvaldībā!