Daugavas attīstības iespējas

15.08.2019, 13:00 - 15:00

Mēs aicinām Tevi būt aktīvam un iesaistīties projekta DaugavAbasMalas četru fokusa grupu norisē PPP biedrība “Zied zeme” pašvaldībās, kuras robežojas ar Daugavu - Ķegumā, Lielvārdē, Ogrē un Ikšķilē! Mērķis - vienotā jautājumu ietvarā klātienē izrunāt daugaviešiem būtiskos ekonomiskā potenciāla attīstības jautājumus Daugavas baseinā. 

Fokusa grupu norisi vadīs Sandra Biseniece, diskusijas rezultāti tiks analizēti un publiskoti pēc viedokļa anonimitātes principa. Diskusija notiks neformālā gaisotnē, lai rosinātu brīvu viedokļu apmaiņu.

Diskusijas gaitā domāsim par trim galvenajiem pieturas punktiem:

1. kuri faktori tieši šodien ir ekonomiskās attīstības virzītāji vai kavētāji;

2. cilvēki - dažādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju slāņu loma, jauniešu un senioru loma

ekonomiskajā attīstībā;

3. NVO loma un sabiedrības pašorganizēšanās Daugavas baseinā un sadarbība starp

novadiem.

 

2019.gada 15.augustā:

• Plkst. 13.00-15.00 – Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

 

Tiekamies Tavā pašvaldībā!