Starptautiskais forums Slovēnijā par viedajiem ciemiem

2021-09-30 09:00:00 - 2021-10-02 12:30:00

No 30.09 līdz 02.12. Slovēnijā Krško pilsētā norisināsies starptautiskais vietējo rīcības grupu forums: digitāla, zaļa un ilgstpējīga Eiropa. Šis forums ir viens no oficiālajiem pasākumiem Slovēnijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē. Starptautisko forumu organizē Slovēnijas lauku attīstības tīkls ar partneriem VVG Posavje un Krško pašvaldību, Eiropas LEADER lauku attīstības asociāciju, Horvātijas valsts Lauku tīklu, Lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ministriju un Slovēnijas nacionālais lauku tīku.

Forums sniegs atbildes uz to, kādā veidā ilgtermiņa redzējums par ES lauku teritorijām, kuru ierosināja Eiropas Komisija, mobilizēs valsts iestādes un ieinteresētās personas, lai tās rīkotos atbilstoši lauku iedzīvotāju vajadzībām un cerībām. Kā arī foruma laikā būs iespēja iepazīt Slovēnijas ciemus, kuri īsteno viedā ciema pieeju savas teritorijas attīstībā.

Uz Slovēniju dosies arī PPP biedrības "Zied zeme" pārstāve - Krista Andersone-Krūmiņa, kura aktīvi iesaistās starptautiskajā projektā "Smart Villages LEADER Network".