Nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta!

2021-12-10 00:00:00 - 2022-03-10 23:59:00

image, 450x450px, 240.13 KB

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs:

 

  • jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 414 615,17 EUR
  • lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 331 692,14 EUR
  • vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana: 82 923.03 EUR

 

kopā stratēģiskā mērķa “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” īstenošanai: 829 230,34 EUR.

Vairāk informācijas par nepārtraukto projektu kārtu šeit.