Pieteikšanās Local Craft Up turpmākajiem mājas restorāniem!

2022-02-03 14:00:00 - 2022-02-10 23:59:00

null

Līdz šim projekta ietvaros ir tapuši četri mājas restorāni,  kuros ir piedalījušies vietējie amatnieku un  lauksaimnieki: dārzeņu/gaļas/zivju audzētāji, vīndari, u.c. nozaru pārstāvji. Ja arī Tu vēlaties piedalīties mājas restorānu kustībā  - aizpildi pieteikšanās veidlapu!

Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta šeit.

Dalībniekus dalībai restorānos izvēlēsies pavāru komanda kopā ar saimniekiem, par izvēles kritēriju ņemot vērā dalībnieka reģistrēto dzīvesvietu (PPP biedrība "Zied zeme"), piedāvāto sadarbību, iesaistes motivāciju un ilgtspēju, kā arī piedāvāto produkciju, kura tiks iekļauta ēdienkartē.

Dalība restorānos ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots!

Pieteikšanās ir aktīva līdz 10.02.2022.

Vairāk informācijas šeit.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x96px, 25.12 KB