Darbības teritorija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020 īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, kas aptver 42 331 deklarētos vietējos iedzīvotājus. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

image, 450x302px, 236.08 KB