LLKC rīkotais seminārs Ozolniekos "Vietējo rīcības grupu darba efektivitātes palielināšana - Publiskā runa un uzstāšanās prasmju pilnveide" 05.03.2013.