Cenu aptauja: Sabiedrisko attiecību speciālists projektā “Smart Villages LEADER Network”  Nr. 19-00-A019.333-000005

14.05.2020

Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma.

Piedāvājums iesniedzams līdz 28.05.2020.

CENU APTAUJAS APKOPOJUMS

Informējam par cenu aptaujas par Sabiedrisko attiecību speciālists projektā “Smart Villages LEADER Network”  Nr. 19-00-A019.333-000005 rezultātiem. 

Cenu aptaujas nolikums publicēts pasūtītāja tīmekļa vietnē 14.05.2020 - http://www.ziedzeme.lv/lv/par_mums/iepirkumi/article.php?id=17182. Cenu aptaujas dokumentācija nosūtīta arī projekta partneriem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā (28.05.2020) saņemti 2 piedāvājumi no:

- Tīna Žmuida, kods Nr. 16119812556 par summu 4500,00 euro;

- SIA LLF sadarbnīca, Nr.41203071609 par summu 3715,31 euro;

 Piedāvājumi atbilst cenu aptaujas nosacījumiem un prasībām. 

Cenu aptaujas uzvarētājs - pretendenta piedāvājums ar zemāko kopējo cenu ir SIA "LLF sadarbnīca", Nr.41203071609, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.