Zemāk atrodami SIA LLKC un Latvijas Lauku tīkla Ogres nodaļas lauku attīstības konsultanti un viņu kontaktinformācija. 

Lauku konsultantu pamatuzdevumi:

 1. Informēt lauku uzņēmējus, novada un valsts institūciju pārstāvjus, NVO, lauku iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem;
 2. Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu novadā (par ZM, LLKC, VLT);
 3. Informācijas par notikumiem, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā novadā apkopošana, sagatavošana publicēšanai VLT mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos;
 4. Informatīvo dienu organizēšana, interešu grupu tikšanās organizēšana novadā;
 5. Teritorijas potenciāla un vajadzību noteikšana un analīze (pamatā anketēšana, piemēram nesenā anketēšana par kūtsmēslu krātuvēm);
 6. Esošo un potenciālo klientu datu bāzes veidošana;
 7. Aktīva līdzdalība VLT sekretariāta organizētajos pasākumos;
 8. Sadarbība ar masu mēdijiem;

Kontaktinformācija:

Ķeguma novada lauku attīstības konsultants

 • Gunārs Reinieks
 • mob. 26790839
 • gunars.reinieks@llkc.lv
 • Pieņemšanas laiki un vieta:
  • Rembates pagasta pārvalde, Lielvārdes iela 3, Ķeguma novads (Katra mēneša 1. un 3. pirmdienā no 10:00 - 13:00)
  • Birzgales pagasta pārvalde, Lindes iela 2, Birzgale, Ķeguma novads (Katra mēneša 2. un 4. pirmdienā no 10:00 - 13:00)

Ogres nodaļas uzņēmējdabrības konsultante

 • Liene Dreiska  
 • mob. 28331239
 • liene.dreiska@llkc.lv
 • Skolas iela 19a, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Ikšķiles novada lauku attīstības konsultante

 • Dzidra Dombrovska  
 • mob. 29156010
 • dzidra.dombrovska@llkc.lv
 • Pieņemšanas laiki un vieta:
  • Piektdienās pl. 09:00–15:00 Tīnūžu Tautas nams, Kraujas, Tīnūžu pagasts, LV-5015

Ogres novada lauku attīstības konsultants

 • Māris Griņevičs  
 • mob. 20238882
 • maris.grinevics@llkc.lv
 • Pieņemšanas laiki un vieta:
  • Meņģeles pagasta pārvalde, Meņģele, Meņģeles pagasts, LV-5047 – mēneša pirmajā un ceturtajā pirmdienā pl. 09:00-12:00
  • Madlienas pagasta pārvalde, Madliena, Madlienas pagasts, LV-5045 – mēneša pirmajā un ceturtajā pirmdienā pl. 12.30 – 14.30
  • Mazozolu pagasta pārvalde, Braki, Līčupe, Mazozolu pagasts, LV-5065 – mēneša pirmajā un ceturtajā otrdienā pl. 10.00 – 12.00
  • Taurupes pagasta pārvalde, Taurupe, Taurupes pagasts, LV-5064 – mēneša pirmajā un ceturtajā otrdienā pl 12.30 – 14.30
  • Krapes pagasta pārvalde, Krape, Krapes pagasts, LV-5012 – mēneša pirmajā un ceturtajā trešdienā pl. 10.00 – 12.00
  • Dzelzceļa stacija, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, LV-5062 – mēneša pirmajā un ceturtajā trešdienā pl. 12.30-14.30
  • Lauberes pagasta pārvalde, Ozolmuiža, Lauberes pagasts, LV-5044 – mēneša otrajā un trešajā otrdienā pl. 10.00-12.00
  • Suntažu pagasta pārvalde, Suntaži, Suntažu pagasts, LV-5060 – mēneša otrajā un trešajā otrdienā pl. 12.30 – 14.30

Lielvārdes novada lauku attīstības konsultants

 • Aigars Šmats  
 • mob. 26358029
 • aigars.smats@llkc.lv
 • Pieņemšanas laiki un vieta:
  • Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV-5070, tālr. 65053370, fakss 65053775 – pirmdienās pl. 09:00–12:00
  • Jumpravas pagasta pārvalde, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, LV-5022, tālr. 65057472, fakss 65057495 – otrdienās pl. 09:00–12:00
  • Lēdmanes pagasta pārvalde, Pagastmāja, Lēdmanes pagasts, LV-5011, tālr. 65058721, fakss 65058733 – otrdienās pl. 13:00–16:00