Indra Leja

 

 • Padomes locekle
 • Saimnieciskā darba veicēja/mājražotāja “I.Lejas mērcītes”

 

Santa Ločmele

 

 • Padomes locekle
 • Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja

Andris Mačs

 

 • padomes loceke
 • Baldones novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks

 

Dina Vārslavāne

 

 • Padomes locekle
 • Ikšķiles novada pašvaldība

 

Aija Romanovska

 

 • padomes locekle
 • Ogres novada pašvaldība

 

Inese Lagzdiņa

 

 • padomes locekle
 • Biedrība “Baldones Partnerība”
 • SIA LLKC
 • Baldones noavda pašvaldība

 

Normunds Raubiška​

 

 • padomes loceklis
 • jauniešu pārstāvis
 • biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem"

 

Miralda Ranga

 • padomes locekle
 • Amatniecības interešu pārstāvis

 

Sabīne Gudeiķe

 

 • padomes locekle
 • NVO interešu pārstāvis
 • Biedrība STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS

 

Anna Volkova

 • padomes locekle
 • NVO pārstāve
 • pārstāv lauku sievietes
 • biedrība "Suntalniece"

 

 

Guntis Vilnītis

 • padomes loceklis
 • valdes priekšsēdētāja vietnieks lauku attīstības jautājumos
 • NVO pārstāvis
 • Biedrība "Latvijas Industriālo kaņepju asociācija"

 

 

Ilmārs Zemnieks

 • padomes loceklis
 • Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

 

 

Pēteris Līcis

 • padomes loceklis
 • uzņēmējdarbības pārstāvis
 • SIA "Uceni"