PPP biedrības "Zied zeme" aktuālie pārskati un tāmes ir pieejami:

 

ZIED ZEME 2014.gada Pārskats

ELFLA tāmes un pārskati - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/aktualie-parskati-un-tames-elfla/

EZF tāmes un pārskati - http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/aktualie-parskati-un-tames-ezf/

 

SIF projekta 'Ideju īstenošanas platformas idejuarmija.lv darbības nodrošināšana' (2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039) finanšu un darbības pārskati: