pppb_zz_logo.jpg - 12.48 KB

Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme""
Reģ.nr. 40008092249
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV5070
Banka: Swedbanka a/s
IBAN konts: LV12HABA0551034576033
SWIF: HABALV22

Pasta un faktiskā adrese: Ausekļa iela 1a, Lielvārde, LV 5070