Attīstības finanšu institūcijas ALTUM piedāvātās valsts atbalsta programmas


LEADER projektu priekšfinansēšanai vai papildu izmaksu segšanai, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie komersanti, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var izmatot Attīstības finanšu institūcijā ALTUM piedāvātās valsts atbalsta programmas.  

 

ALTUM var pieteikties aizdevumam investīcijām vai apgrozāmiem līdzekļiem, tāpat ALTUM piedāvā valsts atbalsta programmas, kurās pieejamas procentu likmju subsīdijas, tādējādi atvieglojot kredīta maksājumu veikšanu.

 

www.altum.lv