Pētījums "Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības «Zied Zeme» teritorijā

2015-11-13

Pētījuma "Leader aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības «Zied Zeme» teritorijā kopsavilkums un secinājumi (prezentācija)

Pētījums “LEADER” aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā

2015-11-13

“LEADER” aktivitāšu ieviešana un to ietekme PPP biedrības „Zied zeme” teritorijā