Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde

Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-07
Beigu datums: 2016-12-31
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Pārupes, Baldone, Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 5255,76
Publiskais finansējums: 4730,17
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis:

Baldones jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde, lai jauniešu centrs spētu nodrošināt jauniešu iniciatīvas. Sekojot citu pašvaldību piemēram, darbu uzsācis Baldones novada jauniešu centrs pašvaldības administratīvās ēkas telpās, kas ir "Pārupes", Baldones pag., Baldonesn nov., LV-2125. Lai uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni, 2016.gada 16.februārī Baldones novada domes sēdē tika lemts par jauniešu centra dibināšanu Bal dones novadā (turpmāk tekstā BNJC). Nepieciešamības pamatojums, mērķauditorija. Jauniešu centra vadītāja Kristīne norāda: “Līdz šim pilsētā darbojies bērnu un jauniešu centrs "Baltais ērglis", bet tas paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Radies loģisks jautājums – ko darīt pārējiem? Pēc Latvijas likumdošanas par jaunieti tiek uzskatīts cilvēks līdz 25 gadu vecumam. Turklāt, Baldones novadā ir deklarēti 900 jaunieši, kas ir ievērojams skaitlis”. Vadītāja atzīst, ka nav arī bijis konkrētas vietas, kas apvienotu abu Baldones novada skolu – Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas – jauniešus. Viduss kolas jaunieši darbojas savā līdzpārvaldē, mūzikas skolas jaunieši – savā skolā. Turklāt jauniešus, kas jau ir beiguši skolu, neviens nebija apzinājis, tā pat jauni ešus, kas nemācās, nestrādā un tos, kuriem ir statuss - sociāli mazaisargāts. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc radās vajadzība pēc šādas vietas un jaunieši ir tiešā projekta mērķauditorija. BNJC tika daļēji labiekārtots par pašvaldības finansējumu, taču tas nav bijis pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu iecerēto. Lai jauniešu ce ntrs spētu nodrošināt jauniešu iniciatīvas, šobrīd BNJC trūkst materiālais un tehniskais nodrošinājums. BNJC vadītāja izvērtējusi materiālā un tehniskā nodrošinājuma iztrūkumu, nosakot, kādi līdzekļu būtu papildus nepieciešami, lai nodrošinātu jauniešu iniciatīvu realizāciju jauniešu centrā un pašvaldībā. Projekta ietvaros plānots iegādāties mēbeles: galdus, skapjus un biroja tehniku, piemēram, datorus, projektoru, multifunkcionālo iekārtu.

 

Kontaktinformācija:

Līga Dāboliņa

tel:29323110