Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē - Biedrība "JADARA"

Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē - Biedrība

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA" (NVO)
Sākuma datums: 2016-10-10
Beigu datums: 2017-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma novads,
Kopējais finansējums: 9444,05
Publiskais finansējums: 8499,64
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Veicināt Birzgales ciema bērnu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi  pavadīt brīvo laiku.

Jaunā un modernā bērnu rotaļu laukuma izveidošana palīdzēs risināt bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem un veicināts veselīgs dzīvesveids. Tā ir alternatīva nekustīgam dzīvesveidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai televizora. Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvās atpūtas laukums bērniem Birzgales ciema centrā pie tautas nama. Plānotais rotaļu laukums atradīsies daudzdzīvokļu māju tiešā tuvumā, kurās dzīvo lielākā  mērķgrupas daļa. Laukuma apmeklētēju aktivitātes netraucēs iedzīvotājus, kuri vēlas klusumu, jo pret to ir vērstas daudzzīvokļu māju sienas bez logiem. Aktīvās atpūtas laukumā iekļausim divvietīgās šupoles, bērnu rotaļu pilsētiņu , smilšukasti, vingrošanas kompleksu. Lai nodrošinātu maksimālu komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem, uzstādīsim divus soliņus un divas atkritumu tvertnes.

Biedrība "JADARA"

Rita Reinsone

tel:29424612

e-pasts: Ritina22<@>inbox.lv