Ķeguma pludmales labiekārtošana -Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija"

Ķeguma pludmales labiekārtošana -Biedrība

Iesniedzējs: Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" (NVO)
Sākuma datums: 2016-10-17
Beigu datums: 2017-10-10
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma novads, atpūtas vieta "Spārītes"
Kopējais finansējums: 9946,20
Publiskais finansējums: 8951,58
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta mērķis ir labiekārtot atpūtas vietas infrastruktūru, lai tādā veidā rosinātu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus atpūsties pie ūdeņiem patīkamā vidē un veselībai draudzīgā veidā.


Daugavas kreisajā krastā, iepretīm pilsētas centram (Ķeguma HES ūdenskrātuvē), atrodas Ķeguma novada pašvaldības ierīkota atpūtas vieta un pludmale "Spārītes", kurā vasaras peroiodā ļoti bieži izmanto atpūtnieki, ģimenes, makšķernieki un aktīvās atpūtas cienītāji. Atpūtas vietas tuvumā ir arī iespēja ielaist motorlaivu un ūdens motociklus, kaut arī atpūtas vieta ir ļoti iecienīta un apmeklēta, taču tās infrastrukltūra līdz šim nav tikusi attīstīta. Pludmale ir izveidota Daugvas upes līcī, kas pasargā peldētājus no lielajeim viļņiem un upes gultne šinī vietā ir no smalkas smilts. Gada siltajā laika posmā šeit tiek celtas arī  teltis – vieta tiek izmantota arī nakšņošanai. Šobrīd pludmales teritorija vairāk apmeklēta ir tieši labos laika apstākļos, taču, lai popularizētu šo vietu un veicinātu tās aktīvu izmantošanu arī citos laikapstākļos, kā arī lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem estētiski skaistu vidi dabas baudīšanai un atpūtai, biedrība kopā ar Ķeguma novada domes atbalstu vēlas labiekārtot to,  izvietojot 4 lapenes, kā arī labiekārtojot ar ugunskura vietām un izvietojot atkritumu urnas blakus lapenēm. Minēto pasākumu rezultātā palielināsies iedzīvotāju interese nodarboties ar aktīvu atpūtu ūdenstilpju tuvumā. Atbalstot šo projektu, šis  būtu ilgtermiņa ieguldījums atpūtas veicināšanai ārpus pilsētu teritorijām pie Daugavas upes krasta un sekmēs vietējo attīstību Ķeguma novadā.
Labiekārtojot šo atpūtas vietu, lapenes tiek plānotas veidot ar soliem un galdiem, palielinot komfortu atpūtniekiem.
Atkritumu urnas palīdzēs uzturēt apkārtni tīru, audzinot atpūtniekos atbildības sajūtu atstāt pēc sevis sakoptu vidi. Savukārt ugunskura vietas tiks izveidotas no laukakmeņiem un cementa, kas veicinās ugunsdrošību, tādā veidā izvairoties no ugunskuru kurināšanas nepiemērotās vietās.

 

Kontaktinformācija:

Biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija"

Aivars Ruņģis

Mob. 29411377

e-pasts: aivars.rungis<@>inspektori.lv