Aprīkojuma uzlabošana Lielvārdes novada kultūras iestādēs - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Aprīkojuma uzlabošana Lielvārdes novada kultūras iestādēs - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-19
Beigu datums: 2017-02-28
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde; Daugavas iela 6, Jumprava, Lielvārdes nov.
Kopējais finansējums: 10000,00
Publiskais finansējums: 8000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Veicināt Lielvārdes novada iedzīvotāju līdzdalību amatiermākslas kolektīvos un nodrošināt iespējas ikvienas personības radošai un profesionālai izaugsmei, uzlabojot materiāli tehnisko nodrošinājumu Lielvārdes novada kultūras iestādēs.

2014.gadā veiktā pētījuma “Lielvārdes novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība” dati atklāj, ka kultūras piedāvājums Lielvārdes novada kultūras iestādēs ir intensīvs, galvenokārt vērsts uz amatiermākslu, bet ne pietiekami daudzveidīgs. Pētījumā secināts, ka amatierkolektīvu skaits un dalībnieku skaits tajos ir samērā noturīgs, kas apliecina kolektīvu stabilu darbību un spēju piesaistīt un noturēt dalībniekus. Analizējot Lielvārdes novada iedzīvotāju kultūras patēriņu, pētījums atklāj, ka pēdējos gados pieaug apmeklējums bezmaksas pasākumiem, kas atbilst vietējo iedzīvotāju interesēm - izstādēm, amatierteātru izrādēm, amatiermākslas kolektīvu koncertiem, gadatirgiem, profesionāļu koncertiem, savukārt samazinās saviesīgu vakaru un baļļu skaits un apmeklējums. Lielvārdes un Jumpravas kultūras nami atrodas ēkās, kas celtas apmēram pirms 40 gadiem. Abu kultūras namu ēkas kopumā ir labā stāvoklī, pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, taču tehniskā infrastruktūra ir novecojusi un nepieciešami skatuves aprīkojuma, gaismas un skaņas iekārtu uzlabojumi atbilstoši mūsdienu prasībām.

Lielvārdes kultūras namā esošā kora podestūra ir stacionāra, smaga, neizturīga un vairāk kā 40 gadus veca, neskaitāmas reizes pārkrāsota, bet tāpat vizuāli un morāli ir novecojusi. Pasākumu laikā tā čīkst un ļogās, kā arī neatbilst drošības standartiem. Grūtības sagādā arī gaismu regulēšana, jo lielākā daļa starmešu ir nekustināmi. Lai tos noregulētu, tie ir jānolaiž līdz skatuves grīdai, jāpārregulē un tad jāceļ augšā pie griestiem. Tikai tad var novērtēt, vai gaisma krīt pareizi. Tas ļoti apgrūtina sagatavošanos koncertiem un izrādēm. Jumpravas kultūras namā nav tehniskā aprīkojuma, lai tembrāli sabalansētu skaņu monitorus un nodrošinātu pasākumu apskaņošanu, kuros piedalās vairāki kolektīvi. Iegādājoties jaunu skatuves aprīkojumu, gaismas un skaņas aparatūru Lielvārdes un Jumpravas kultūras namu amatierkolektīvu vajadzībām, tiktu radīti priekšnosacījumi mākslinieciski kvalitatīvāku un daudzveidīgāku pasākumu organizēšanai gan telpās,gan brīvdabā, radoši izmantojot aprīkojumu gan koru un ansambļu koncertiem, deju uzvedumu un teātra izrāžu scenogrāfijai.

 

Kontaktinformācija:

PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Egija Sniedzīte

tel: 29181544

egija.sniedzite<@>lielvarde.lv