Vietējo BIO pārtikas ražotāju un amatnieku produkcijas izplatīšanas centra izveide - Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"

Vietējo BIO pārtikas ražotāju un amatnieku produkcijas izplatīšanas centra izveide - Biedrība

Iesniedzējs: Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola" (NVO)
Sākuma datums: 2016-10-11
Beigu datums: 2018-10-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Rīgas iela 175, Ikšķile, Ikšķiles novads, Latvija LV-5052
Kopējais finansējums: 69990,64
Publiskais finansējums: 48993,45
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Biedrības paspārnē jau trešo gadu aktīvi darbojas "Tiešās pirkšanas pulciņš", kā rezultātā vairāk kā trīsdesmit tuvākās apkārtnes ģimenēm, pašorganizējot visus ar izdali saistītos procesus, iespējams iegādāties bez starpniekiem produktus no bioloģiski sertificētām Latvijas zemnieku saimniecībām.    

Izveidojot Vietējo BIO pārtikas ražotāju un amatnieku produkcijas izplatīšanas centru produkti no  bioloģiski sertificētām Latvijas zemnieku saimniecībām būs pieejami plašākam sabiedrības lokam.

Biedrība piedāvā dažādas interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem, piemēram, valodu apmācību, kustību nodarbības, mūzikas instrumentu apguves nodarbības, nodarbību ciklu par latviešu gadskārtas svētkiem, mazuļu skolu, amatniecības nodarbības.   Mācību virtuvē, kopā darbojoties pieaugušajiem un bērniem, gan lieli, gan mazi apgūst dabai draudzīgas saimniekošanas prasmes, praksē pielieto un izzina veselīgas ēšanas pamatprincipus, popularizē un veicina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.                                                                                                                            

Biedrības ilgtermiņa mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības modeļa - pašpietiekamas kopienas izveide.         
Biedrības īstermiņa mērķis ir palielināt pakalpojumu skaitu mērķgrupai, kas sekmētu  dabai draudzīga dzīvesveida pieejamību.                       

 

Kontaktinformācija:

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"  

Zane Geistarde  

telefons: 29474222

e-pasts:  zane<@>brivaskola.lv