Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide - Ogres novada pašvaldība

Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide - Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-19
Beigu datums: 2016-12-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums: 9090,59
Publiskais finansējums: 8181,53
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Pilnveidot esošo Ķeipenes tautas nama pašdarbības kolektīvu un interešu izglītības pulciņu darbības iespējas ar materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidi, kā arī veicināt jaunu kolektīvu attīstību, nodrošinot mēģinājumu un koncertu sniegumu kvalitāti. Projekta mērķis nodrošinās sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots iegādāties mūsdienīgu skaņas un gaismas aparatūru un tādējādi sniegt atbalstu pašdarbības kolektīvu attīstībai. Īpaši jāuzsver bērnu pašdarbības kolektīvu nozīme projekta ilgtspējas nodrošināšanai, kas pagājušajā gadā ir pulcējusi 50 bērnus un šogad bērnu skaits pašdarbības kolektīvos ir sasniedzis jau 82. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka kolektīvu attīstība tautas namā ir perspektīva. Katru gadu top kāds jauns uzvedums, kurā iesaistās vairāki tautas nama bērnu kolektīvi. Ilgstoši kvalitatīvu koncertu un mēģinājumu procesa īstenošanu kavē materiāltehniskā nodrošinājuma trūkums Ķeipenes tautas namā. Esošā skaņas un gaismas aparatūra ir nepilnīga, neatbilst prasībām un ir novecojusi. Skatuves prožektoriem vairs nav nopērkamas nepieciešamās lampas. Attīstot iespēju sagatavot kvalitatīvus priekšnesumus, pilnveidotos kolektīvu un pulciņu darbība, tostarp potenciāli augtu kolektīvu konkurētspēja un iespējapiedalīties nacionāla mēroga un starptautiskos pasākumos.

 

Kontaktinformācija:

Linda Danefelde

Kontakttālrunis 65020912

E-pasta adrese linda.danefelde<@>ogresnovads.lv