Tautas tērpu iegāde Baldones senioru deju kolektīvam "Degļi" - Biedrība Degsme 99

Tautas tērpu iegāde Baldones senioru deju kolektīvam

Iesniedzējs: Biedrība "Degsme 99" (NVO)
Sākuma datums: 2016-11-10
Beigu datums: 2017-11-09
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Baldone
Kopējais finansējums: 9948,00
Publiskais finansējums: 8953,20
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta mērķis ir nodrošināt Baldones pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem iespēju piedalīties dažādos sabiedriskos pasākumos Baldonē un citur Republikā, t.sk. 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī iespēju pārstāvēt Baldones novadu un Latvijas valsti ārpus tās robežām kā senioru deju kolektīva "Degļi" dalībniekiem, iegādājoties 2 novadu, sievu (kopā 24 komplektus) un vīru (kopā 24 komplektus) dejošanai atbilstošus tautas tērpus un apavus līdz 2017.gada augustam jaunas deju sezonas uzsākšanai.

Projekts paredz pamatlīdzekļu - tautas tērpu - iegādi senioru deju kolektīva darbības nodrošināšanai. Tiešie ieguvēji no projekta ralizācijas ir deju kolektīva "Degļi" 24 dalībnieki, kā arī tie seniori, kas vēl kolektīvam pievienosies turpmāko gadu laikā. Netiešie ieguvēji ir arī koncertu apmeklētāji, kuri piedzīvo augstākas klases dejotāju profesionālo sniegumu, kur savu nozīmīgu lomu spēlē atbilstoša tērpa izvēle.

Kolektīvs "Degļi" dibināts 2015.gadā. Kolektīva vadītāja Anda Krišāne vada arī Baldones vidējās paaudzes deju kolektīvu "Degsme". Vadītāju uzrunājuši bijušie "Degsmes" dejotāji, kā arī jauni dejot gribētāji ar aicinājumu dibināt arī senioru deju kolektīvu, lai nodrošinātu Baldones iedzīvotājiem vecumā pāri 50 iespēju aktīvi līdzdarboties novada sabiedriskajā dzīvē. Kolektīvs "Degļi" pirmo reizi startēja deju kolektīvu skatē 2016.gadā, iegūstot augstākās pakāpes novērtējumu. Kolektīvs veic aktīvu koncertdarbību visu gadu. Kolektīvs sniedz gan savas koncertprogrammas, gan piedalās draudzības koncertos citos Latvijas novados. Koncerti, kuros kolektīvs piedalās, ir bez maksas. Dejotāji 2016.gada vasarā viesosies arī starptautiskā deju konkursā Spānijā.

Kontaktinformācija:

Ingrīda Cinīte

mob:29103375

e-pasts: ic@apollo.lv