"Skaņumājas" tautas mūzikas centrs - Biedrība "Skaņumāja"

Iesniedzējs: Biedrība "Skaņumāja" (NVO)
Sākuma datums: 2016-10-25
Beigu datums: 2017-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: "Krapes"-1, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012
Kopējais finansējums: 9988,10
Publiskais finansējums: 8989,29
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta ietvaros sasniedzamais mērķis ir izveidot kvalitatīvas publiski pieejamas telpas biedrības "Skaņumāja" sabiedrisko aktivitāšu realizācijai. Rezultātā tiks ievērojami paplašināts realizējamo un sabiedrībai pieejamo pakalpojumu klāsts, būtiski atvieglojot to organizāciju un samazinot ar to rīkošanu saistītās izmaksas, kā arī nodrošinot regulāru pieejamību.
Biedrības lietošanā nodotajās telpās Krapes pagasta "Krapēs" plānots izveidot multifunkcionālu telpas vairākiem biedrības pamatdarbības virzieniem, kas savukārt ļaus gan nodrošināt telpu regulāru un maksimāli efektīvu izmantošanu, gan katrai no telpās rīkotajām aktivitātēm piešķirt papildu pievienoto vērtību:
1. interaktīva tradicionālo instrumentu ekspozīcija. Biedrības īpašumā ir vērtīga jaunāko laiku (19.gs. beigu, 20.gs.sākuma) tradicionālās mūzikas instrumentu kolekcija, un darba kārtībā esošas minēto instrumentu replikas (precīzi atdarinājumi), kas ļauj izsmeļoši demonstrēt latviešu muzicēšanas tradīcijās lietotos instrumentu tipus un sastāvus, vēsturiskās pārmaiņas, iepazīstināt interesentus ar instrumentālās mūzikas fenomenu, instrumentu skaņveides principiem utt. (piemēram skat. video sižetu no 2016.g. akcijas Satiec savu meistaru https://www.youtube.com/watch?v=vTtRiAyAlYQ);
2. nodarbību telpas mūzikas instrumentu spēles apmācību projektiem, instrumentu izgatavošanas apmācību projektiem (iesaistot ar ELFLA fonda atbalstu izveidoto mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcas resursus), kā arī citiām tradicionālās kultūras un mūzikas mācību aktivitātēm;
3. pasākumu telpas neliela apjoma tradicionālās mūzikas, folkloras u.c. kultūras pasākumu norisei.


Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt būtiski nepieciešamos renovācijas darbus, kā arī uzlabojumus, kas ļaus pilnvērtīgi uzsākt telpu izmantošanu paredzētajiem mērķiem. Veicamie uzlabojumi nodrošinās optimālas izmantošanas ērtības, nepārtrauktu pieejamību, neatkarīgi no sezonas (t.sk. personām ar kustību traucējumiem), vienlaicīgi samazinot telpu ekspluatācijas iespaidu uz vidi - tiks uzlabota telpu energoefektivitāte (nolietoto logu un ieejas durvju nomaiņa), izveidota efektīva apkures sistēma (centrālapkure ar granulu katlu), kā arī sanitārais mezgls un kanalizācijas sistēma ar ūdens bioloģiskās attīrīšanas iekārtu. 


Kontaktinformācija:

Sandra Lipska  

mob:26162146

epasts: sandra.lipska<@>inbox.lv