Skaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas namam - PSV Ikšķiles novada dome

Skaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas namam - PSV Ikšķiles novada dome

Iesniedzējs: PSV Ikšķiles novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-19
Beigu datums: 2017-05-05
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Kraujas, Tīnūžu pag, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: 10000,00
Publiskais finansējums: 9000,02
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Ikšķiles novadā, pilnveidojot Tīnūžu tautas nama tehnisko aprīkojumu kultūras un apmācību pasākumu īstenošanai.

Ikšķiles novadā darbojas divi tautas nami – Ikšķiles tautas nams un Tīnūžu tautas nams. Abi tautas nami ir ļoti noslogoti, piedāvājot plašu kultūras un izglītībaspasākumu klāstu. Kultūras joma ir noteikta kā viena no Ikšķiles novada attīstības virzieniem, līdz ar to novadā katru gadu tiek rīkoti nozīmīgi kultūras pasākumi. Ņemot vērā Ikšķiles novada iedzīvotāju skaita pieaugumu, novadā rīkoto pasākumu popularitāti un ērto sasniedzamību, pasākumu apmeklētāju skaits ar katru gadu palielinās. Lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu, 2016.gadā tiks veikta Tīnūžu tautas nama atjaunošana, padarot to pievilcīgāku skatītājiem un piemērotāku dažādu pasākumu rīkošanai. Tīnūžu tautas namā darbojas vairāki deju kolektīvi, vokālais ansamblis un teātris. Tautas nama zālē notiek dažādi koncerti, tiek rīkoti filmu vakari, semināri un lekcijas, ko apmeklē ne vien novada iedzīvotāji, bet arī viesi no citiem novadiem. Pasākumi ir bez maksas, līdz ar to piesaista lielu apmeklētāju skaitu. Ņemot vērā plānoto pasākumu apmēru, ir nepieciešams nodrošināt arī atbilstošu skaņas kvalitāti, ko ar tautas nama rīcībā esošo novecojušo aparatūru nav iespējams panākt. Šobrīd aparatūra tiek pārvadāta no Ikšķiles tautas nama uz Tīnūžiem. Tomēr tas ir tikai īslaicīgs risinājums, jo pasākumi abos tautas namos lielākoties notiek vienlaicīgi. Projekta sagatavošanas laikā pašvaldība konsultējās ar nozares speciālistiem, lai noteiktu optimālāko skaņas aparatūras nodrošinājumu, kas būtu piemērots pasākumu rīkošanai tautas nama telpās un atsevišķos gadījumos arī ārpus telpām, jo Tīnūžos notiek vairāki tradicionāli brīvdabas pasākumi, piemēram, vasaras saulgrieži. Mikrofoni ir nepieciešami vokāliem priekšnesumiem, pasākumu vadīšanai un dažādu semināru un lekciju rīkošanai, savukārt pārējā aparatūra ir paredzēta kvalitatīvam skaņas nodrošinājumam. Atsevišķas skaņas aparatūras iekārtas būs stacionāras (paredzētspiestiprināt zālē), bet atsevišķas iekārtas būs iespējams pārvietot, nodrošinot pašvaldības rīkotu brīvdabas pasākumu apskaņošanu. Iegādātās iekārtas tiks izmantotas tikai Ikšķiles novada pašvaldības rīkoto pasākumu apskaņošanai un netiks iznomātas. Pašvaldības rīkotos pasākumus var apmeklēt jebkurš interesents un par tiem netiek prasīta samaksa. Projekta ilgtspēju nodrošinās Ikšķiles novada pašvaldība, piešķirot līdzekļus dažādu sabiedrisku pasākumu rīkošanai un Tīnūžu tautas nama uzturēšanai.

Kontaktinformācija:

Lelde Bloma

Kontakttālrunis: 65055458, 20265919

E-pasta adrese: lelde.bloma<@i>kskile.lv