Galda tenisa nodarbības - BDR "GTK BIRZGALE"

Galda tenisa nodarbības - BDR

Iesniedzējs: BDR "GTK BIRZGALE" (NVO)
Sākuma datums: 2016-11-01
Beigu datums: 2016-12-21
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 1, Birzgale, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: 9988,00
Publiskais finansējums: 8989,19
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

1. Nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei Ķeguma novadā.

2. Fiziski aktīva dzīves veida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;

3. Galda tenisa attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;

4. Bērnu, jauniešu, pieaugušo sporta atbalstīšana.

5. Palielināt galda tenisa nodarbību apmeklētāju un biedrības biedru skaitu vismaz līdz 25 cilvēkiem.

Projekta GALVENAIS MĒRĶIS ir Latvijas valsts līmeņa sacensību organizēšana sākot ar 2017. gadu, dalībnieku skaitam sasniedzot vismaz 40 cilvēkus.

Galda tenisa pamatlīdzekļu inventārs (GALDI) šobrīd tiek nodrošināts no pašvaldības līdzekļiem. Šobrīd ir pieejami 5 galdi, kuri ir nekvalitatīvi, nolietojušies un bojāti, kas ierobežo nodarbību kvalitāti un efektivitāti. Tie neatbilst Starptautiskās galda tenisa federācijas (SGTF) prasībām, kas liedz iespēju organizēt augstāka mēroga sacensības, kā arī iegūt atļauju no Latvijas Galda tenisa federācijas par punktu iekļaušanu reitingā, kas attiecīgi ierobežo piesaisti jauniem dalībniekiem un pastāv risks zaudēt esošos sacensību dalībniekus. Arī pašreizējais galdu skaits neatbilst nodarbību apmeklētāju skaitam, kaut gan Birzgales sporta zāles izmēri pēc SGTF prasības ir pietiekoši 9 galda tenisa spēles laukumiem. Jauna inventāra iegāde ļaus nodarbību apmeklētājiem visiem tikt vienlaicīgi pie galdiem, jo tiks nodrošināts nepieciešamais galdu skaits, to kvalitāte atbildīs visiem nepieciešamajiem standartiem. Tie tiks atdalīti ar KORTU NOROBEŽOTĀJIEM, kas ļaus netraucēti katram trenēties, kā arī sacensībās norobežos spēles laukumus (SGTF prasība). Galda tenisa TRENAŽIERIS (robots) dos iespēju trenēt specifiskus vingrinājumus intensīvā režīmā, kas īsākā laika periodā paaugstinās meistarības līmeni. Lai nodrošinātu augsta līmeņa sacensību kvalitāti, tiks nodrošināti sacensību TIESNEŠU GALDIŅI AR REZULTĀTU SKAITĪKĻIEM, kā arī DVIEĻU netraucētu novietni speciālā KASTĒ, kas ir nepieciešams sacensību dalībniekiem spēles laikā, jo spēles noteikumi neatļauj spēlētājiem iziet ārpus spēles norobežojošā laukuma. Projekta MĒRĶAUDITORIJA ir ikviens Ķeguma novada iedzīvotājs, attiecīgi sadalīts divās vecuma grupās - BĒRNI un JAUNIEŠI aptuveni no 7 līdz 18 gadiem un PIEAUGUŠIE - no 19 līdz neierobežotam vecumam. Katrā nodarbību grupā paredzēts uzņemt līdz 20 cilvēkiem. Organizējot sacensības, tiks aicināti visu vecumu dalībnieki no Latvijas. Tā kā projektā paredzētais inventārs nav nolietojams projekta īstenošanas laikā, tad to ir paredzēts izmantot arī turpmākai galda tenisa nodarbību organizēšanai Ķeguma novada iedzīvotājiem, kā arī dažāda līmeņa galda tenisa sacensību rīkošanai visiem interesentiem.

Kontaktinformācija:

Nauris Mazjānis

Kontakttālrunis: 26211751

E-pasta adrese: nauris.mazjanis<@>inbox.lv