Skeitparka izveide Birzgalē - BDR Jadara

Skeitparka izveide Birzgalē - BDR Jadara

Iesniedzējs: BDR Jadara (NVO)
Sākuma datums: 2017-01-17
Beigu datums: 2017-11-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums: 9965,56
Publiskais finansējums: 8969,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Skeitparka izveide Birzgalē, lai dažādotu jauniešu iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm.   

Viens no Biedrības „JADARA” darbības mērķiem ir līdzdarboties kūltūrizglītojošo aktivitāšu, kā arī saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā un to pieejamības nodrošināšanā ikvienam sabiedrības loceklim Ķeguma novadā. Līdzšinējās aptaujās un pārrunās ar jauniešiem kā galvenā problēma ir tikusi uzsvērta - ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un veselīga dzīves veida piekopšana. Konkretizējot jauniešu vēlmes, visbiežāk tika minēts skeitparks.  Papildus, skeitparka atrašanās pie skolas daļēji atrisinās skolēnu, kas uz skolu brauc no Birzgales lauku teritorijas, brīvā laika pavadīšanas problēmu līdz transportam mājup. Šobrīd, daudzi jaunieši mēro 30 minūšu garu ceļu uz tuvāko skeitparku Ķegumā, vai, kā skeitparka konstrukcijas izmanto Birzgales pagasta braucamās daļas teritorijas, tādējādi traucējot sabiedrisko kārtību, kā arī apdraudot savu drošību. Skeitparks jauniešu mērķauditorijai ir aktuāls, jo tas ir ekstrēms un moderns brīvā laika pavadīšanas veids. Plānotā skeitparka konstrukcijas (vairākas dažāda veida rampas) tiks uzstādītas Birzgales pamatskolas teritorijā pie sporta zāles un sporta laukuma, kas nodrošina jauniešu atrašanos pārredzamā vietā un sportiskā vidē. Regulāri atrodoties blakus dažādām cita veida fiziskajām aktivitātēm (blakus izvietoti basketbola, volejbola, futbola laukumi un sporta zāle) un pasākumiem, tiks veicināta pozitīva jauniešu attieksme pret fiziski aktīvu dzīves veidu kopumā. Uzstādītās skeitparka konstrukcijas būs brīvi pieejamas ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības un deklarētās dzīves vietas. Problēmas risinājums - nepieciešams  izveidot skeitparku Birzgalē, lai sniegtu jauniešiem iespēju  nodarboties ar ekstrēmajiem sporta veidiem, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī piekopt veselīgu dzīvesveidu.
Projekta īstenotājs nodrošinās projekta ilgtspēju, jo tā rīcībā ir pietiekoši cilvēkresursi, projekta rezultātus uzturēs biedrības biedres, vajadzības gadījumā piesaistot kā brīvprātīgos skeitparku izmantojošos jauniešus un viņu vecākus, nepieciešamie remonti pēc skeitparka elementu garantijas beigām tiks nodrošināti ar bierības biedru naudas, saņemto ziedojumu līdzekļiem.                          

Kontaktinormācija:

BDR Jadara

Rita Reinsone  

tel:29424612

epasts:  Ritina22<@>inbox.lv