Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve - Ogres novada pašvaldība

Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve - Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-02-01
Beigu datums: 2017-07-31
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Estrādes iela -1, Taurupe,Ogres novads
Kopējais finansējums: 10000,00
Publiskais finansējums: 9000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir esošās Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve, nodrošinot kvalitatīvu un drošu koncertdarbības vidi. Projekta rezultātā tiks pārbūvēta brīvdabas estrādes fasādes siena un nojume, nodrošinot drošības standartus un pilnveidojot publiskās ārtelpas kvalitāti ar arhitektoniski izteiksmīgu būvi. Estrādes pārbūve potenciāli pilnveidos amatiermākslas kolektīvu koncertdarbības iespējas un kvalitāti, kā arī paplašinās iespējas piesaistīt viesmāksliniekus, tādējādi bagātinot kultūrvides klāstu Taurupes pagastā un arī Ogres novadā kopumā. Projekta tiešā mērķa grupa - Taurupes tautas nama kolektīvi un vietējie iedzīvotāji (~800 personas).