“Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē”

“Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē”

Iesniedzējs: Lielvārdes novada dome (NVO)
Sākuma datums: 2016-09-30
Beigu datums: 2017-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums: 50000.00
Publiskais finansējums: 34500.00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Veicināt rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un tūrisma attīstību Lielvārdes novadā, labiekārtojot valsts nozīmes dabas aizsardzības objektu – Rembates parku Lielvārdē.
Jau ilgus gadus Lielvārdes novada iedzīvotājiem un pašvaldības administrācijai ir lolots sapnis par skaistu, sakoptu un dažādām aktivitātēm pielāgotu Rembates parku, kur Lielvārdes pilsētas un novada iedzīvotājiem un viesiem atpūsties kopā ar ģimeni un baudīt brīvdabas pasākumus. Vēsturiski Rembates parku sāka veidot ap 1858.gadu kā ainavu parku pie Rembates muižas. Parkā no muižas laikiem saglabājušās tikai pakalnos iebūvētas velves. Parka centrā atrodas dīķis ar strūklaku, uz kura izveidota savdabīga saliņa, kas vasarā tiek izmantota kā brīvdabas estrāde. Parka teritorijā atrodas arī Lielvārdes kultūras nams, un vasarā kultūras pasākumi galvenokārt notiek parkā - gadatirgi, Rembates parka svētki, zaļumballes, Līgo svinēšana, novada svētki uc. Līdz šim pašvaldība budžeta ietvaros Rembates parkā veic elementāros parka kopšanas un uzturēšanas darbus. Parkā trūkst pastaigu taku, atpūtas soliņu, lai teritorija kļūtu apmeklētājiem pievilcīga un piemērota atpūtai. Šobrīd parks tiek izmantots kā taisnākais ceļš no pilsētas centra uz Spīdolas daudzdzīvokļu masīvu. Lai Rembates parks pildītu arī atpūtas funkciju un būtu viens no tūrisma objektiem Lielvārdē, nepieciešama parka labiekārtošana un apstādījumu veidošana. Rembates parka labiekārtošanas darbi notiks vairākās kārtās. Jau iepriekšējos gados pašvaldība ir veikusi priekšdarbus parka sakārtošanai – izstrādāts un saskaņots Rembates parka mets, veikta koku inventarizācija, atjaunots bruģa segums uz Spīdalas saliņas. Šobrīd tiek izstrādāts parka labiekārtošanas projekts, kurā paredzēti 1.kārtas labiekārtošanas darbi parka centrālajā daļā - plānots ierīkot vairākus celiņus – gan bruģētus, gan Versaļas seguma pastaigu celiņus, izvietot atpūtas soliņus un atkritumu urnas, izbūvēt platformas vides dizaina objektiem - Goda krēsliem ievērojamiem novadniekiem (skat. skici pielikumā). Projekta ietvaros paredzēts cauri parkam izvīt ziedu upi no ziemciešu stādījumiem, kas priecēs apmeklētājus visu vasaru, līdz pat vēlam rudenim. Pavasara ziedu mīļotājiem, ziedu upes posmā cauri kultūras nama reprezentatīvajai zonai, izvīsies Lielvārdes jostas raksts no sīpolpuķēm. Ziemciešu dobes un dažādi krūmu stādījumi parkā veidos omulīgu un estētiski pievilcīgu ārtelpu apmeklētājiem. Projekts atbilst Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 2.ilgtermiņa prioritātes „Nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīves un atpūtas telpas izveidi iedzīvotājiem un novada viesiem”  „Pilnveidot publisko infrastruktūru”.

Kontaktinformācija:

Lielvārdes novada dome

Egija Sniedzīte
Kontakttālrunis: 29181544
E-pasta adrese: egija.sniedzite<@>lielvarde.lv