"Siltumizolācijas materiālu iestrādes iekārtas iegāde" - Ervins Batarāgs

Iesniedzējs: Ervins Batarāgs (Privāts)
Sākuma datums: 2017-06-22
Beigu datums: 2017-12-12
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Mētru iela 6a, Ķegums, Ķeguma nov.
Kopējais finansējums: 10292.05 EUR
Publiskais finansējums: 7204.43 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis iegādāties vienu no visaugstražīgākajām X-FLOC izpūšanas iekārtām un vadības pulti dažādu siltumizolācijas materiālu, piemēram, ekovates, minerālvates vai akmens vates mašīniestrādei (pūšanai). Mērķauditorija gan 80, 90 gados ar zemu energoefektivitāti būvētās mājas, ražošanas ēkas, gan šī brīža jaunie projekti, kopumā aptuveni 70% no visām mājām, ēkām, kas uzbūvētas līdz 2000.gadam. Tiešie labuma guvēji - vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotāju mājokļi, ēkas u.tt. Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāta iekārta siltumizolācijas materiālu mašīniestrādei (pūšanai) mājās, ēkās, būvēs, tādēļ tiks piereģistrēta saimnieciskā darbība un tiks izveidotas vismaz divas jaunas darba vietas, darba tirgū paredzot iesaistīt arī sociāli mazaizsargātās personas. Projekta iesniedzēja īstermiņa mēŗķis (kas nav ilgāks par 1 gadu) – veiksmīga projekta konkursa rezultātā iegādāties siltumizolācijas materiālu māšīniestrādes (pūšanas) iekārtu, kuru izmantošanu atļauj Latvijas būvuzraudzības instances, kā arī uzsākt siltumizolācijas materiālu reālu izstrādi objektos, izveidot uzņēmuma interneta mājaslapu un nodrošināt tai publicitāti, kā arī 1 gada laikā iegūt stabilu atpazīstamību konkrētajā nišā. Projekta iesniedzēja ilgtermiņa mērķis (kas ir ilgāks par vienu gadu), kļut par atpazīstamāko siltumizolācijas mašīniestrādes uzņēmumu vietējā reģionā/tirgū piedāvājot finasiāli izdevīgu vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām, ātru un efektīvu ēku energoefektivitātes paugstināšanu (ar mašīniestrādes tehnoloģiju).

 

Kontaktinformācija: 

Projekta vadītājs: Ervins Batarāgs

Kontakttālrunis: 29154401

E-pasta adrese: ervinam<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB