Krēmotava - SIA Redore

Krēmotava - SIA Redore

Iesniedzējs: SIA REDORE (Privāts)
Sākuma datums: 2017-06-30
Beigu datums: 2018-07-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Liepavoti, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., p.n. Tīnūži, LV-5015
Kopējais finansējums: 6872,80
Publiskais finansējums: 4810,96
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta pamatmērķis ir ražot krēmveida medu un krēmveida medus maisījumus. Projekta blakusmērķis ir: 1) kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, iegādājoties konteineru, kurā tiks veikta krēmveida medus un krēmveida medus maisījumu ražošana, atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām; 2) noformējuma izstrāde un pupblicitātes pasākumi.

2017.gadā un turpmākajos gados ir plānots: 1) palielināt bišu dravu; 2) koncentrēties un pozicionēt sevi tirgū kā krēmveida un krēmveida medus maisījumu ražotāju. Sakarā ar bišu dravas palielināšanu jau 2016.gadā drava tika pārvietota no Ikšķiles pilsētas uz lauku teritoriju. Pamatdravā atrodas ēka, kas ir piemērota inventāra un produkcijas glabāšanai, bet nav piemērota biškopības produktu pārstrādei un fasēšanai atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. Lai atrisinātu šo problēmu atbalsta pretendents vēlas iegādāties konteineru, kurā varēs pilnvērtīgi un atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām veikt attiecīgās darbības. Atrisinot jautājumu par medus pārstrādes telpām, tiks pilnībā nodrošināts darba cikls no darbiem dravā līdz pārstrādei, kā arī fasešana, noformēšana un uzglabāšana. Realizējot šo projektu, atbalsta pretendentam būs radīti kvalitatīvi darba apstākļi un nodrošināta ilgstpējīga saimniekošana, t.i., ekonomiska izaugsme, nedegradējot vidi.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Renāte Zača

Kontakttālrunis:26363321

E-pasta adrese: forteksa<@>inbox.lv

image, 452x71px, 28.81 KB