Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2.kārta - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2.kārta - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-27
Beigu datums: 2018-07-10
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde
Kopējais finansējums: 86000,00
Publiskais finansējums: 35000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Veicināt rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un tūrisma attīstību Lielvārdes novadā, labiekārtojot valsts nozīmes dabas aizsardzības objektu – Rembates parku Lielvārdē.

Jau ilgus gadus Lielvārdes novada iedzīvotājiem un pašvaldības administrācijai ir lolots sapnis par skaistu, sakoptu un dažādām aktivitātēm pielāgotu Rembates parku, kur Lielvārdes pilsētas un novada iedzīvotājiem un viesiem atpūsties kopā ar ģimeni un baudīt brīvdabas pasākumus. Vēsturiski Rembates parku sāka veidot ap 1858.gadu kā ainavu parku pie Rembates muižas. Parkā no muižas laikiem saglabājušās tikai pakalnos iebūvētas velves. Parka centrā atrodas dīķis ar strūklaku, uz kura izveidota savdabīga saliņa, kas vasarā tiek izmantota kā brīvdabas estrāde. Parka teritorijā atrodas arī Lielvārdes kultūras nams, un vasarā kultūras pasākumi galvenokārt notiek parkā - gadatirgi, Rembates parka svētki, zaļumballes, Līgo svinēšana, novada svētki u.c. Līdz šim pašvaldība budžeta ietvaros Rembates parkā veic elementāros parka kopšanas un uzturēšanas darbus. Parkā trūkst pastaigu taku, atpūtas soliņu, lai teritorija kļūtu apmeklētājiem pievilcīga un piemērota atpūtai. Šobrīd parks tiek izmantots kā taisnākais ceļš no pilsētas centra uz Spīdolas daudzdzīvokļu masīvu. Lai Rembates parks pildītu arī atpūtas funkciju un būtu viens no tūrisma objektiem Lielvārdē, nepieciešama parka labiekārtošana un apstādījumu veidošana. 2016.gada rudenī, izmantojot ELFLA finansējumu, Lielvārdes novada pašvaldība uzsāka Rembates parka centrālās daļas labiekārtošanas būvdarbus – parkā tiek ierīkoti gan bruģēti, gan Versaļas seguma pastaigu celiņi (to kopējais garums apm 650 m), izvietoti atpūtas soliņi un atkritumu urnas, izbūvētas platformas vides dizaina objektiem - Goda krēsliem ievērojamiem novadniekiem, kā arī veidoti dekoratīvie apstādījumi no ziemciešu stādījumiem un sīpolpuķēm Lielvārdes jostas rakstos. Rembates parka labiekārtošanas 2.kārtas projektā plānota pastaigu celiņu (kopgarums apm 480 m) un atpūtas vietu izbūve parka daļā starp Parka ielu un Lāčplēša ielu, ievērojot universālā dizaina prasības un turpinot stilistiski vienotu ainavu parka izveidi (skat. būvniecības ieceres dokumentācijas ģenplānu pielikumā). Projekta ietvaros parkā paredzēts izbūvēt arī bērnu rotaļu laukumu. Tā dizains būs piemērots dabīgiem parkiem un ainavām ar dabas elementiem, sapludinot dabas krāsas un raksturīgos elementus ar rotaļu iekārtām. Projekts atbilst Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 2.ilgtermiņa prioritātes „Nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīves un atpūtas telpas izveidi iedzīvotājiem un novada viesiem” 2.9.rīcībai „Pilnveidot publisko infrastruktūru”.

Projekta vadītājs: Airita Brenča

Kontakttālrunis: 65053748;28654234

E-pasta adrese: airita.brenca(@)lielvarde.lv

image, 452x71px, 28.81 KB