Ogresgala pamatskolas sporta zāles atjaunošana un modernizēšana Ogres novada iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanai - PSV Ogres novada pašvaldība

Ogresgala pamatskolas sporta zāles atjaunošana un modernizēšana Ogres novada iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanai - PSV Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-13
Beigu datums: 2018-09-03
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Nākotnes iela 4, Ogresgals, Ogres nov.
Kopējais finansējums: 29636,90
Publiskais finansējums: 9000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis: 

Veicināt Ogres novada iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanu, atjaunojot un modernizējot Ogresgala pamatskolas sporta zāli.

Lielākā daļa sporta infrastruktūras objektu atrodas Ogres pilsētā, kamēr lauku teritorijā plašākās bāzes ir Madlienā un Suntažos. Galvenā problēma, kas liedz Ogres novada iedzīvotājiem dažādot savu sportisko aktivitāšu iespējas, ir modernas, sakārtotas un vairākiem sporta veidiem pielāgojamas brīvi pieejamas sporta zāles trūkums ārpus Ogres pilsētas teritorijas. Sporta infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādās sporta bāzēs ārpus Ogres ir ļoti atšķirīgs - no ļoti laba līdz faktiski neeksistējošam. Sporta infrastruktūras attīstībai lieliski piemērota ir Ogresgala pamatskolas sporta zāle. Ogresgala pagastā, kur atrodas Ogresgala pamatskola, dzīvo vairāk kā 3000 iedzīvotāji ar plašām sportiskajām interesēm - gan skolēni, gan pieaugušie ikdienā labprāt izmanto iespēju piedalīties sacensībās futbolā, florbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, volejbolā un citās, taču iedzīvotājiem nav brīvi pieejamas sporta zāles, kur trenēties un organizēt sacensības. Šobrīd sporta zāles infrastruktūra ne tehniski, ne vizuāli nav piemērota treniņu un sacensību rīkošanai. Finansiālu apsvērumu dēļ ne visiem iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāju pārstāvētajām sporta komandām un amatieru klubiem ir iespēja saviem treniņiem īrēt maksas sporta zāles, bet citas brīvi pieejamās sporta zāles Ogrē jau šobrīd pilnībā noslogo treniņi skolēniem un jauniešiem. Realizējot projektu, Ogresgala pamatskolas sporta zālē tiktu izveidota un sakārtota infrastruktūra kvalitatīvu un starptautiskajām normām atbilstošu sporta treniņu un sacensību organizēšanai Ogres novada iedzīvotājiem ar iespēju sporta norises rīkot un apmeklēt visu gadu. Projekta realizācijas gaitā Ogresgala pamatskolas sporta zālē tiks veikta grīdas renovācija un pārkrāsošana, kā arī tiks iegādātas jaunas basketbola grozu konstrukcijas, kas būs maināma augstuma un sniegs iespēju zālē organizēt treniņus dažādu vecuma un sporta veidu pārstāvjiem. Gan jaunatnes, gan pieaugušo vidū arvien lielāku popularitāti un straujus attīstības tempus uzņēmusi basketbola attīstība - Ogres novadā izveidots spēcīgs amatieru čempionāts, kurā spēlē kopumā 20 klubi gan no Ogres, gan Ogres novada apkārtnes (Jumpravas, Lielvārdes, Ikšķiles, Ropažiem u.c.). Lai veicinātu vēl plašāku iedzīvotāju aktivitāti, piesaistītu viņus sportam un veicinātu sportistu attīstību vēl augstākiem sasniegumiem, tiks iegādāta arī basketbola bumbu mešanas mašīna metiena trenēšanai. Investīciju uzturēšanu vismaz 5 gadus nodrošinās Ogres novads.

 

Projekta vadītājs: Aija Romanovska

Kontakttālrunis: 29501150

E-pasta adrese: aija.romanovska(@)ogresnovads.lv