Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis" - PSV Ogres novada pašvaldība

Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs

Iesniedzējs: PSV Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-21
Beigu datums: 2019-07-02
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ozolmuiža, Lauberes pag., Ogres nov.
Kopējais finansējums: 55067,38
Publiskais finansējums: 32433,07
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir Lauberes pagasta bibliotēkas piegulošajā teritorijā izveidot sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzu "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis", veidojot telpisku publiskās ārtelpas labiekārtojuma referenci bibliotēkā izvietotajam V.Miķelsona trimdas latviešu grāmatu krājumam "Grāmatu klēts". Projekta rezultātā tiks veicināta trimdas latviešu krājuma kompleksa attīstība, nodrošinot nozīmīgas kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības atpazīstamību un interesentu piesaisti, kā arī veicinot Lauberes pagasta centra dzīvināšanu un radot kopienu pulcēšanās vietu daudzveidīgā publiskajā ārtelpā.

Lauberes pagasta bibliotēka dibināta 1880.gadā un ir viena no senākajām Rīgas apriņķī. Bibliotēka ir bagāta ar senām lasīšanas tradīcijām, par ko liecina arī novadnieka V.Miķelsona (1918–2014) trimdas zemē ASV savāktās, uz dzimto Lauberes pagastu sūtītās trimdā izdotās latviešu rakstnieku grāmatas, kas tapušas latviešu trimdas mītnes zemēs pēc 2.pasaules kara līdz Latvijas neatkarības atgūšanai. Gadiem ejot, krājums "Grāmatu klēts" papildināts arī ar citās valstīs dzīvojošo latviešu sūtītajām grāmatām. Grāmatu klēts vēsture aizsākusies 1991.gadā, kad tā tika izveidota Lauberes kultūras namā, taču vēlāk pārcelta uz kultūras namu "Lielvārde". Pēc 15 gadu prombūtnes krājums ir atgriezies tā dzimtajā pusē un svinīgi atklāts š.g. 07.aprīlī. Šobrīd bibliotēkas pieguļošā teritorija ir nepievilcīga un neatbilst kvalitatīvas publiskās ārtelpas pamatprincipiem, līdz ar to Ogres novada pašvaldība ir lēmusi par bibliotēkas publiskās ārtelpas kvalitātes veicināšanu un piemērotas pulcēšanās vietas veidošanu vietējai kopienai un Grāmatu klēts apmeklētājiem. Projekta ietvaros nolietotais asfalta segums tiks nomainīts ar bruģi, izveidota pagarināta gājēju ietve un apstādījumi, sadalot dārzu funkcionālos zonējumos - lasītava, publiski pieejams interneta punkts WiFi lietotājiem, sporta aktivitātēm. Projekta idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta bibliotēkas piegulošās teritorijas labiekārtojuma koncepcija (pievienota pielikumā), kuras centrā atrodas monumentāls akmens galds, uz kura tiks iestrādāta atvērta grāmata, simbolizējot "Grāmatu klēti", kā arī ap galdu izvietoti soli. No galda uz visām pusēm atzarosies taciņas, kas vizuāli atgādinās saules starus. Lasītavas zona tiks veidota dzejas, pasaku, prozas lasījumiem un radošām aktivitātēm. Āra sporta zonā paredzēts parka tenisa galds, laukums āra spēlēm un lielizmēra dambretes komplekts, kurš no ielas tiks nodalīts ar stādījumiem. Tāpat tiks uzstādīts informācijas stends, soliņi un atkritumu urnas. Bibliotēkas publiskā ārtelpa kalpos kā sajūtu, atceres, izziņas, intelektuālās attīstības un aktīvās atpūtas vieta visu vecumu pagasta iedzīvotājiem, tālākiem un tuvākiem viesiem. Projekts sekmēs Kultūras ministrijas apstiprinātās Kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija". Tiešā mērķa grupa ir vietējās Lauberes pagasta kopienas un Lauberes bibliotēkas apmeklētāji (pēc 2016.g. datiem bibliotēkā ir reģistrēti 9 325 apmeklējumi), kas kopumā potenciāli varētu sasniegt ~1 500 personas ik gadu.

Projekta vadītājs: Linda Danefelde

Kontakttālrunis: 65020912

E-pasta adrese: linda.danefelde(@)gmail.com

image, 452x71px, 28.81 KB