"Minku parka" 1. kārtas būvniecība - PSV Ikšķiles novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-08-24
Beigu datums: 2018-09-14
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile Melioratoru ielā, 12, 12A, Pārbauktuves iela 9A
Kopējais finansējums: 177505,95
Publiskais finansējums: 35000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Ikšķiles novada iedzīvotājiem un viesiem, izveidojot jaunu atpūtas parku. Projekta ietvaros izvēlētā teritorija tiks labiekārtota vairākās kārtās. 1.kārta tiks īstenota šī projekta ietvaros un tajā paredzēta teritorijas labiekārtošana (gājēju celiņi, soliņi u.tml.), bērnu rotaļu elementu izvietošana un autostāvvietas ierīkošana. Tālākā atpūtas parka labiekārtošana tiks īstenota tuvāko gadu laikā, papildinot bērnu rotaļu elementus un izveidojot papildus atpūtas vietas pieaugušajiem. Projekta turpmākā īstenošana neietekmēs pirmās kārtas rezultātu izmantošanu. Parka izveidošana ir nepieciešama, jo palielinoties iedzīvotāju skaitam, aizvien vairāk tiek noslogota jau izveidotā pilsētas infrastruktūra un jau šobrīd pašvaldībai jāplāno jaunu rekreācijas vietu veidošana arī turpmāk, lai piedāvātu novada iedzīvotājiem estētiski pievilcīgu un ērtu dzīves vidi, nodrošinot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu vecumu iedzīvotājiem un novada viesiem. Parka izmantošanu neietekmēs sezonalitāte, un tas būs ērti sasniedzams gan ejot ar kājām, gan braucot ar auto, jo atrodas pilsētas centrālajā daļā. Projekts atbilst Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam 2.ilgtermiņa prioritātes "Novada ilgtspējīga attīstība" vidēja termiņa mērķim "Izglītības sporta un kultūras, rekreācijas un tūrisma piedāvājuma pieejamība radošas un aktīvas sabiedrības veidošana, kā arī atbilst Attīstības programmas 2011.-2017. gadam Investīciju plānam. Atpūtas parka nosaukums "Minku parks" izvēlēts, lai identificētu vietu. Turklāt novadā jau atsevišķās vietās ir izvietotas koka kaķu skulptūras, kas ar laiku varētu veidot atpazīstamu novada veidolu.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Lelde Bloma

Kontakttālrunis: 65055458

E-pasta adrese: lelde.bloma(@)ikskile.lv

image, 452x71px, 28.81 KB